Účtovníctvo

Účtovníctvo


Starostlivosť o účtovníctvo klientov v plnom rozsahu

 

HMG Finance preberá riadenie účtovníctva klienta v plnom rozsahu. Okrem štandardných účtovníckych služieb poskytujeme v prípade potreby aj súvisiace poradenstvo.

Pokiaľ klient podlieha povinnosti auditu, resp. z akýchkoľvek dôvodov požaduje jeho zabezpečenie, riešime takúto situáciu v spolupráci s partnerským audítorom k bezproblémovému výsledku a spokojnosti klienta.

K riadeniu účtovníctva našich klientov pristupujeme proaktívne a snažíme sa predvídať a vopred riešiť všetky  potenciálne negatívne situácie, ktoré môžu vzniknúť v krátkodobom ale aj dlhodobom horizonte.


Vybrané služby v oblasti účtovníctva

  • Riadenie účtovníctva v plnom rozsahu
  • Účtovné poradenstvo
  • Zabezpečenie auditu v spolupráci s partnerským auditorom

V prípade záujmu o spoluprácu alebo o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Sekretariát HMG Advisory Group
hmg@hmg.sk
Tel.: +421 257 527 700