HMG Legal - tím vedúcich advokátov a právnikov, na ktorých sa môžete kedykoľvek obrátiť.

Ak potrebujete poradiť alebo získať všeobecné informácie, napíšte nám na hmg@hmg.sk


Advokátska kancelária HMG LEGAL, s.r.o. je modernou a flexibilnou advokátskou kanceláriou, ktorá poskytuje svojim klientom komplexné právne služby od roku 2000.

Kontinuálny rozvoj spoločnosti, založený na dôvernej znalosti lokálnej právnej a obchodnej situácie a neustále sa zvyšujúca kvalita poskytovaných služieb posunuli spoločnosť na úroveň renomovaných a silných kancelárií a v súčasnosti je jednou z najväčších advokátskych kancelárií pôsobiacich na území Slovenskej republiky. Naša advokátska kancelária ponúka svojim klientom komplexnú škálu právnych služieb vo všetkých oblastiach práva a to na vnútroštátnej, európskej ako aj medzinárodnej úrovni.

Disponujeme kvalitným tímom špecializovaných odborníkov z oblasti práva a ekonómie, ktorý pozostáva z renomovaných a skúsených advokátov, ktorých dopĺňajú ďalší odborníci, spolupracujúci akademickí pracovníci ako aj podporný personál. Úspech spoločnosti súvisí s úspechmi a kvalitami každého jednotlivca, ktorý je súčasťou tímu.

Charakteristickou črtou advokátskej kancelárie HMG LEGAL je najmä individuálny a kreatívny prístup pri riešení úloh, ktorý naši klienti oceňujú. Snažíme sa na jednotlivé požiadavky klientov nielen flexibilne reagovať, ale predovšetkým sami navrhujeme praktické riešenia, ktoré sú pri zohľadnení všetkých okolností pre klienta najvhodnejšie. V záujme zabezpečenia kvalitnejších služieb sa jednotliví právnici špecializujú na určité oblasti práva, čo nám umožňuje venovať sa danej problematike v uvedenej oblasti podrobnejšie a precíznejšie. Vysoká odbornosť, aktívny prístup a snaha  všetkých členov sú výbornými predpokladmi poskytnúť klientovi takú kvalitu, ktorá vedie k maximálnej spokojnosti a istote klienta.