Stavebné právo

Stavebné právo


Komplexný právny servis v oblasti výstavby

 

V oblasti stavebného práva HMG Legal klientom asistuje pri príprave, implementácii a kontrole projektových služieb a zmlúv o výstavbe (vrátane FIDIC štandardu) spolu s vypracovaním súvisiacej dokumentácie.

Klientov zastupujeme aj v sporoch vychádzajúcich zo zmlúv o dielo.

Okrem tejto agendy, vychádzajúcej zo súkromného práva, môže ísť aj o komplexné zastupovanie pri zabezpečovaní povolení, rozhodnutí a iných dokumentov príslušných orgánov potrebných pre realizáciu výstavby nehnuteľností, a v obdobných konaniach.


Vybrané právne služby v oblasti stavebného práva:

  • Príprava, implementácia a kontrola projektových služieb a zmlúv
  • Zastupovanie pri sporoch vychádzajúcich zo zmlúv o dielo
  • Zabezpečovanie povolení, rozhodnutí a ďalšej dokumentácie potrebnej pre výstavbu

V prípade záujmu o spoluprácu alebo o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Sekretariát HMG Advisory Group
hmg@hmg.sk
Tel.: +421 257 527 700