Správa a vymáhanie pohľadávok

Správa a vymáhanie pohľadávok


Agenda spojená so súdnym vymáhaním pohľadávok

 

HMG Legal zastupuje podnikateľské subjekty a banky pri súdnom vymáhaní pohľadávok.

V záujme klienta riešime žalobu alebo podanie na súd, návrh na konkurz a reštrukturalizáciu dlžníka, prípadne výmaz z obchodného registra.

Našim cieľom je, aby sa klient čo najrýchlejšie dostal k platobnému rozkazu alebo rozsudku.

Klientov zastupujeme v mimosúdnych, súdnych a exekučných konaniach, ktorých cieľom je vymoženie peňažných prostriedkov veriteľov.

Ak vymoženie pohľadávok nie je možné, zabezpečíme príslušnú dokumentáciu pre účtovné odpisovanie pohľadávok.


Vybrané právne služby v oblasti vymáhania pohľadávok

  • Žaloby a podania na súd
  • Zastupovanie pri mimosúdnych, súdnych a exekučných konaniach
  • Príprava dokumentácie pre účtovné odpisovanie pohľadávok

V prípade záujmu o spoluprácu alebo o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Sekretariát HMG Advisory Group
hmg@hmg.sk
Tel.: +421 257 527 700