Sporová agenda

Sporová agenda


Hájime záujmy klientov pri riešení sporov a v správnych konaniach

 

HMG Legal zastupuje klientov v súdnych konaniach, a to pred všeobecnými súdmi, ako aj pred Ústavným súdom SR. 

Zameriavame sa tiež na spôsoby tzv. alternatívneho riešenia sporov, vrátane národného a medzinárodného rozhodcovského konania. 

Pokrývame aj špecifické spory z oblasti zahraničných investícií, bankovníctva a práva duševného vlastníctva. 

Nie je zriedkavosťou, že naši klienti majú materské alebo dcérske spoločnosti v zahraničí. 

Preto zabezpečujeme a koordinujeme aj poskytovanie právnej pomoci prostredníctvom zahraničných advokátov spolupracujúcich s HMG Legal.


Vybrané právne služby v oblasti sporovej agendy

  • Zastupovanie v súdnych a správnych konaniach
  • Alternatívne riešenie sporov
  • Sprostredkovanie právnej pomoci v zahraničí

V prípade záujmu o spoluprácu alebo o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Sekretariát HMG Advisory Group
hmg@hmg.sk
Tel.: +421 257 527 700


Vybrané referencie

# 1

Objem žalovaných nárokov klientov a nárokov uplatňovaných voči klientom v prípadoch, v ktorých je predmetom sporu konkrétna peňažná čiastka, dosahuje viac ako 3,6 miliárd eur.