Rizikové pohľadávky

Rizikové pohľadávky


Odborné ekonomické poradenstvo v oblasti rizikových pohľadávok

 

HMG Recovery sa v tejto oblasti zameriava na poskytovanie poradenstva špeciálne v prípadoch klientov, ktorý zaznamenajú nedostatočnú platobnú disciplínu svojich partnerov.

HMG Recovery sa špecializuje na poradenstvo smerujúce k bonifikácií pohľadávok z pohľadu hypotetického prepadu vybraných dlžníkov klienta s cieľom ponúknuť alternatívy minimalizácie negatívnych dopadov prípadnej insolvencie jeho dlžníkov.


Vybrané služby v oblasti rizikových pohľadávok:

  • Vyhodnotenie znehodnotenia pohľadávok
  • Právne poradenstvo pri speňažovaní pohľadávok

V prípade záujmu o spoluprácu alebo o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Sekretariát HMG Advisory Group
recovery@hmg.sk
Tel.: +421 257 527 700


Vybrané referencie

# 1

HMG Recovery úspešne zrealizovala transakciu smerujúcu k zachovaniu prevádzky podniku dlžníka jeho klienta zameranej pôvodne na strojársku výrobu. Výsledkom činnosti HMG Recovery došlo k investičnému prevzatiu podniku dlžníka klienta a jeho následnému predaju v prospech investora spôsobilého obnoviť prevádzku dotknutého podniku v takom rozsahu, ktorý bol spôsobilý pokryť takmer sto percent nároku klienta.