Riadenie cash flow a rizika

Riadenie cash flow a rizika


Zabezpečenie operatívneho platobného styku a riadenie portfólia pohľadávok

 

V nadväznosti na služby vedenia účtovníctva, HMG Finance pomáha klientom so zabezpečením operatívneho platobného styku či sledovaním a aktívnym riadením portfólia pohľadávok.

V prípade potreby financovania vieme klientom sprostredkovať rôzne produkty v niekoľkých slovenských a zahraničných bankách.

Vďaka dlhodobým a nadštandardným kontaktom dokážeme v bankách pre klienta zabezpečiť lepšie podmienky, aké by pravdepodobne dosiahol, ak by postupoval samostatne a bez referencií.

V spolupráci s partnerským poisťovacím maklérom dokážeme pre klientov analyzovať a vyhodnotiť riziká vyplývajúce z ich podnikateľských aktivít a následne navrhnúť riešenie optimalizované pre konkrétnu situáciu.


Služby v oblasti riadenia cash flow a rizika

  • Zabezpečenie operatívneho platobného styku
  • Riadenie portfólia pohľadávok
  • Sprostredkovanie externého financovania
  • Vyhodnocovanie rizík podnikateľských aktivít

V prípade záujmu o spoluprácu alebo o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Sekretariát HMG Advisory Group
hmg@hmg.sk
Tel.: +421 257 527 700