Právo realít

Právo realít


Komplexný právny servis na kľúč v oblasti nehnuteľností a developmentu

 

HMG Legal zabezpečuje komplexný právny servis v oblasti nadobúdania nehnuteľného majetku. Klientov zastupujeme pri menších aj väčších akvizíciách bytových, obchodných či priemyselných priestorov.

Právne poradenstvo v tejto oblasti ponúkame jednak subjektom zaoberajúcim sa správou nehnuteľností, a tiež ich prenajímateľom.

Aistujeme pri získavaní úradných a stavebných povolení či územných a kolaudačných rozhodnutí.

S realizáciou obchodných transakcií v tomto trhovom segmente je spojených mnoho rizík, a tak nakladanie s nehnuteľnosťami, zabezpečovanie zmluvných vzťahov a zastupovanie v katastrálnych konaniach tvorí významnú súčasť nášho právneho servisu.


Vybrané právne služby v oblasti realít:

  • Poradenstvo pri nadobúdaní a predaji nehnuteľností
  • Poradenstvo pre subjekty vykonávajúce správu a prenájom nehnuteľností
  • Asistencia pri získavaní vyjadrení orgánov štátnej správy

V prípade záujmu o spoluprácu alebo o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Sekretariát HMG Advisory Group
hmg@hmg.sk
Tel.: +421 257 527 700


Vybrané referencie

# 1

Konsolidácia a príprava na prevzatie administratívnej budovy v Bratislave. Cieľom projektu je zabezpečenie uspokojenia záložného veriteľa poskytujúceho financovanie developerovi projektu, ktorý nie je schopný splácať svoje úverové záväzky realizáciou výkonu záložného práva, ktorému bude prechádzať príprava jeho projektu pre budúceho dražiteľa. Výška poskytnutých finančných prostriedkov predstavuje 9 miliónov eur.