Pracovné právo

Pracovné právo


Agenda pracovno-právnych vzťahov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami

 

V oblasti pracovného práva HMG Legal klientom radí pri príprave a revízii pracovných a manažérskych zmlúv.

Zabezpečujeme prípravu dokumentácie k prepúšťaniu a hromadnému prepúšťaniu.

Klientom v rámci pracovného práva poskytujeme aj poradenstvo pri vytváraní vnútorných smerníc a pravidiel a zastupujeme ich pri riešení pracovno-právnych sporov.


Vybrané služby v oblasti pracovného práva

  • Príprava a revízia pracovných zmlúv
  • Príprava dokumentácie k prepúšťaniu a hromadnému prepúšťaniu
  • Poradenstvo pri vytváraní vnútorných smerníc a pravidiel

V prípade záujmu o spoluprácu alebo o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Sekretariát HMG Advisory Group
hmg@hmg.sk
Tel.: +421 257 527 700