Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov


Právne poradenstvo v rámci výkladu zákona o ochrane osobných údajov

 

HMG Legal v oblasti ochrany osobných údajov zodpovedá za prípravu bezpečnostnej dokumentácie, ako napr. evidenčné listy pre informačné systémy a poučenia pre osoby prichádzajúce do styku s osobnými údajmi.

Klientom pomáhame tiež pri zhotovení podkladov pre registráciu informačných systémov, vypracovaní bezpečnostných projektov a príprave zmlúv o ochrane osobných údajov medzi klientom a jeho dodávateľmi služieb (napr. účtovné, marketingové a právnické firmy).


Vybrané právne služby v oblasti ochrany osobných údajov:

  • Príprava bezpečnostnej dokumenácie
  • Zhotovenie podkladov pre registráciu informačných systémov
  • Príprava zmlúv o ochrane osobných údajov

V prípade záujmu o spoluprácu alebo o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Sekretariát HMG Advisory Group
hmg@hmg.sk
Tel.: +421 257 527 700