HMG Advisory Group zastrešuje štyri samostatne pôsobiace firmy – HMG Legal, HMG Recovery, HMG Company Services a HMG Finance. Každá z nich sa zameriava na špecifický segment v sfére obchodného práva a podnikových financií.


Advokátska kancelária HMG Legal so sídlom v Bratislave je jednou zo štyroch spoločností patriacich do HMG Advisory Group. Zaoberá sa poradenstvom v oblasti obchodného práva a v súčasnosti patrí k najväčším kanceláriám pôsobiacim na slovenskom trhu.

Fungovať začala v roku 2000 a do podoby samostatnej spoločnosti sa pod menom HMG & Partners transformovala o štyri roky neskôr. V roku 2015 po zmene organizačnej štruktúry zmenila svoj názov na HMG Legal.

Klientom ponúka širokú škálu služieb vo všetkých oblastiach obchodného práva, a to na vnútroštátnej, európskej ako aj medzinárodnej úrovni. Klientelu advokátskej kancelárie HMG Legal tvoria najmä domáce a zahraničné holdingové, developerské, priemyselné a investičné spoločnosti, ale aj ďalšie, predovšetkým podnikateľské subjekty. 

Vzhľadom na rozsah poskytovaných služieb a v záujme zvyšovania kvality, HMG Legal prevádzkuje aj ďalšiu pobočku v Košiciach.

Advokátska kancelária HMG Legal získala v roku 2014 aj ocenenie Právnická firma roka v oblastiach:

  • Sporová agenda — veľmi odporúčaná právnická kancelária

  • Akvizície a fúzie — odporúčaná právnická kancelária

  • Developerské projekty a nehnuteľnosti — odporúčaná právnická kancelária

  • Reštrukturalizácia a insolvencia odporúčaná právnická kancelária

Služby HMG Legal


HMG Recovery, k.s. sa špecializuje na poskytovanie poradenstva, odbornej podpory a služieb v oblasti insolvenčných procesov právnických i fyzických osôb ako i procesov rušenia a likvidácie firiem. Ide o jednu z najväčších firiem vo svojom biznise.

HMG Recovery (značka správcu S1565) vykonáva činnosť správcu v rámci konaní realizovaných pred súdmi Slovenskej republiky v zmysle zákona  o konkurze a reštrukturalizácii v spojení so zákonom o správcoch.

Primárne sa spoločnosť HMG Recovery zameriava na výkon funkcie správcu v rámci konkurzných a reštrukturalizačných konaní a v neposlednom rade i v rámci výkonu funkcie dozorného správcu, či správcu v konaní o oddlžení. Zaoberá sa tiež hľadaním a riešením negatívnych ekonomických situácií fyzických a právnických osôb. Firma začala svoje pôsobenie na slovenskom trhu v roku 2011.

HMG Recovery, k.s. patrí do skupiny spoločností s Hodnotením najvyššej dôveryhodnosti v Slovenskej republike, môže používať certifikáciu A ako symbol vysokého ratingového hodnotenia.

Služby HMG Recovery

Speňažovanie - zoznam speňažovaného majetku


Značka HMG Finance vznikla v roku 2012 ako prirodzené pokračovanie dlhoročnej obchodnej spolupráce jej zakladateľa a zakladajúcich partnerov niekdajšej HMG & Partners.

Spoločnosť HMG Finance sa stala prirodzenou súčasťou skupiny HMG Advisory Group s cieľom poskytovať klientom skupiny služby v oblasti účtovníctva, daní, controllingu, riadenia cashflow a ďalších odvetviach podnikových financií.

Služby HMG Finance


Spoločnosť HMG Company Services, s.r.o. na slovenskom trhu pôsobí od roku 2007. Predmetom jej činnosti  je zakladanie, rušenie a správa obchodných spoločností. Zaoberá sa tiež predajom ready-made firiem pripravených na plnohodnotné fungovanie. 

Služby HMG Company Services