6 vecí, ktoré musíte urobiť, ak to so vstupom investora myslíte vážne


Začínajúce firmy s originálnymi nápadmi často hľadajú investora, ktorý im pomôže financovať rozvoj ich nápadov a zvládnuť rýchly rast. 

Aby takáto spolupráca dopadla úspešne a k spokojnosti oboch strán, mali by sa firmy na zložité vyjednávania pripraviť. 

Tento článok vám poradí, ako na to.


 

# 1

Overte si s kým jednáte

Začínajúci podnikatelia často robia chybu v tom, že pri zháňaní peňazí niekedy zabudnú zistiť, kto sedí na opačnej strane stola. Vstup investora je zväzok minimálne na niekoľko rokov. Urobte si vlastný prieskum a zožeňte si čo najviac referencií. 

# 2

Zhotovte si podrobný podnikateľský plán 

Investora bude zaujímať potenciál vášho biznis modelu, rizikovosť a návratnosť investície. V závislosti od veľkosti firmy bude investor zvažovať formu a výšku investície. Pri jeho tvorbe vychádzajte zo skutočných a presných informácií.

# 3

Pripravte sa na prehliadku

Ak je firma už ako tak etablovaná a generuje pozitívny cash flow, začnú sa o ňu zaujímať investori "ťažšej váhy". Tí už majú štandardizovanejšie postupy s vlastnými internými pravidlami a podnik preskúmajú z právneho aj ekonomického pohľadu. V tejto situácii je vhodné obrátiť sa na finančného a právneho poradcu. Ich úlohou je taktiež pozrieť sa detailne na fungovanie podniku a upozorniť na závažné pochybenia a zhodnotiť pripravenosť na vstup investora..

# 4

Pripravte sa na upratovanie

Pre firmu je omnoho výhodnejšie, ak je pred vstupom investora v stave, ktorý zapadá do jeho vzorcov. Prináša to výhody pre obe strany. Zníži to rizikovosť investície z pohľadu investora, a zlepšuje to dôveryhodnosť a vyjednávaciu pozíciu pre startup.

# 5

Nezatajujte

Ak pri vstupe investora využívate aj služby advokáta, oboznámte ho podrobne s úmyslom investora, ako aj s podnikateľským zámerom spoločnosti. Pomôže mu to sformulovať otázky, ktoré by si mali obe strany pred uzatvorením spolupráce vyjasniť. Právnik môže tiež predstaviť alternatívy, ktoré budú výhodnejšie pre obe strany, prípadne pomôcť k dosiahnutiu vyváženejšieho právneho vzťahu.

# 6

Myslite na ochranu duševného vlastníctva

Dobre porozmýšľajte, komu umožníte mať úžitok z vašich nápadov a technológií. Stanovte si podmienky využívania vášho duševného vlastníctva a nastavte si kontrolné mechanizmy ich dodržiavania.