5 právnych omylov, ktoré môžu položiť začínajúcu firmu

kaboompics.com_Broken bottles.jpg

Riešenie právnych otázok v začiatkoch firmy sa môže oproti tvorivej práci zdať nudné, ba priam zbytočné a zaťažujúce.

No každé podnikanie funguje v prostredí regulovanom zákonmi a ignorovanie právnych otázok môže firme zabrániť v raste, dokonca spôsobiť jej zánik. 

Ak robíte týchto 5 chýb, určite k tomu prispievate.


 

# 1

Nemáte žiadne formálne pravidlá fungovania firmy a jej zakladateľov

Vedúci predstavitelia firmy sa v začiatkoch podnikania venujú skôr tomu, aby do firmy pritekali potrebné peniaze. Je to náročná úloha a riešenie právnych záležitostí zredukujú na minimum alebo odsunú do kolónky „keď bude čas“.  To je chyba.

Aj keď prežitie podniku je priorita, vzťahy vo firme by mali byť jednoznačne vysporiadané od prvého dňa fungovania. Veľkosť podielu, právomoci, úlohy a povinnosti. Nejde pritom o žiadne upevňovanie si pozícií, ani o prejav nedôvery voči ostatným. Práve naopak. Dobrá zmluva robí dobrých priateľov.

Ak má firma od začiatku nastavené mechanizmy pre prípadný odchod partnera, odpredaj podielu a riešenie konfliktov, vyhne sa neskoršiemu chaosu, súdom a v neposlednom rade naštrbeným vzťahom.

# 2

Firmu ste si so spoločníkom rozdelili spravodlivo 50/50

V počiatkoch spolupráce znie „fifty-fifty“ ako dobrý nápad a spravodlivé nastavenie. Až do prvého konfliktu.

Tento model spolupráce je priam predurčený na to, že sa v istom bode zasekne. Stáva sa to vtedy, keď dvojica spoločníkov dospeje k protichodným víziám o smerovaní spoločnosti. Nikto nemá rozhodujúce slovo, firma stagnuje a jediným riešením, ktoré veci niekam posunie, je odkúpenie podielu spoluzakladateľa.

V našom prostredí sa často opakuje scenár, že jeden z partnerov nehospodárne nakladá s financiami a firmu zapojí do nevýhodných kontraktov. Bez dobre nastaveného právneho rámca nemá ten druhý dostatočné páky na to, aby ho zastavil.

Ak predsa len trváte na tomto modeli fungovania, treba mať presne zadefinované postupy vo všetkých možných situáciách. Právnik vám ich pomôže predvídať.

# 3

Stačí šablóna pracovnej zmluvy

Keď sa úspešné startupy rozširujú, nábor prebieha často veľmi rýchlo a v snahe ušetriť čas a peniaze sa firmy uchyľujú k využívaniu rôznych šablón pracovných zmlúv. V niektorých prípadoch to môže byť postačujúce riešenie, ale Zákonník práce je špecifická právna norma, ktorá sa veľmi často mení, dopĺňa a upravuje.

Ani tie najlepšie vzory nemusia byť po krátkom čase aktuálne a nemusia mať potrebné náležitosti. To sa nepáči úradom práce, ktoré vo firmách často vykonávajú kontroly pracovno-právnej agendy a za nesplnenie zákonných podmienok udeľujú pokuty.

Druhým problémom šablón je, že v nich bývajú definované iba základné podmienky pracovno-právneho vzťahu.

# 4

Nedávate si pozor na duševné vlastníctvo a know-how

Pri startupoch je nápad alebo jedinečné know-how to najcennejšie, čo firma má a zamestnanci či spolupracovníci sa s tým prirodzenou cestou oboznamujú.

Bez právnej ochrany zakotvenej v zmluvách s partnermi a zamestnancami si zarábate na dva problémy.

Po prvé, zadarmo vychovávate konkurenciu.

Po druhé, ohrozujete svoje duševné vlastníctvo – v prípade nevysporiadaných vzťahov sa totiž môže pokojne stať, že váš produkt (napr. softvér) či časti z neho v skutočnosti vlastnia zamestnanci a spolupracujúci freelanceri, nie vy.

Prínosom právnika je, že otvorí podnikateľovi oči a ukáže mu, na čo všetko by mal v  zmluve ešte myslieť, aby bol dostatočne chránený.

# 5

Nastavovanie obchodných vzťahov bez právnej asistencie

Obchodní partneri si často dohadujú spolupráce bez právnika, opäť s využitím rôznych šablón. Ušetria síce peniaze, no bez dostatočných skúseností do zmluvy nezakomponujú ani len desatinu z toho, na čo by mali myslieť. To môže vyústiť do nepríjemných a zložitých sporov, ktoré budú brzdiť rozvoj firmy a odčerpávať peniaze z účtov.

V tomto spočíva pridaná hodnota právnika, ktorému rukami prejdú stovky zmlúv z rôznych odvetví. Predstaví situácie, ktoré by sa mohli v budúcnosti stať a navrhne konkrétne postupy ich riešenia. Podmienky, pochopiteľne, nastaví v prospech klienta ktorého zastupuje. Aj v prípade, že právneho zástupcu má iba jeden partner, môže z toho ťažiť aj druhá strana.  

Na základe návrhu zmluvy spracovanej právnikom sa druhý účastník obchodného zväzku dozvie, na aké situácie sa jeho partner pripravuje. Môže tak objaviť skutočnosti, na ktoré spočiatku ani nepomyslel, pripraviť sa na nich alebo vyjednať iné podmienky.