Newsletter 2: Ako chrániť nápady tak, aby vám ich nemohli ukradnúť?

Práve naopak. Dobrá zmluva robí dobrých priateľov.

Ak má firma od začiatku nastavené mechanizmy pre prípadný odchod partnera,  odpredaj podielu a riešenie konfliktov, vyhne sa neskoršiemu chaosu, súdom a v neposlednom rade naštrbeným vzťahom.


Práve naopak. Dobrá zmluva robí dobrých priateľov.

Ak má firma od začiatku nastavené mechanizmy pre prípadný odchod partnera,  odpredaj podielu a riešenie konfliktov, vyhne sa neskoršiemu chaosu, súdom a v neposlednom rade naštrbeným vzťahom.

Firmu ste si so spoločníkom rozdelili spravodlivo 50/50

V počiatkoch spolupráce znie „fifty-fifty“ ako dobrý nápad a spravodlivé nastavenie. 

Až do prvého konfliktu.

Tento model spolupráce je priam predurčený na to, že sa v istom bode zasekne. Stáva sa to vtedy, keď dvojica spoločníkov dospeje k protichodným víziám o smerovaní spoločnosti.

Nikto nemá rozhodujúce slovo, firma stagnuje a jediným riešením, ktoré veci niekam posunie, je odkúpenie podielu spoluzakladateľa.

V našom prostredí sa často opakuje scenár, že jeden z partnerov nehospodárne nakladá s financiami a firmu zapojí do nevýhodných kontraktov. Bez dobre nastaveného právneho rámca nemá ten druhý dostatočné páky na to, aby ho zastavil.

Stačí šablóna pracovnej zmluvy

Keď sa úspešné startupy rozširujú, nábor prebieha často veľmi rýchlo a v snahe ušetriť čas a peniaze sa firmy uchyľujú k využívaniu rôznych šablón pracovných zmlúv. V niektorých prípadoch to môže byť postačujúce riešenie, ale Zákonník práce je špecifická právna norma, ktorá sa veľmi často mení, dopĺňa a upravuje.