PODPORILI SME

Snažíme sa podporiť projekty, ktoré sú zamerané na športové aktivity, charitu a rozvoj deti a mládeže

- napĺňa nás pomáhať -

 
Detský domov Mlynky.JPG

Centrum pre deti a rodiny Mlynky - Biele Vody

https://www.detskydomovmlynky.sk/

Starostlivosť o deti sa realizuje v kmeňovej budove Mlynky – Biele Vody, v rodinnom dome v Rožňave a v 17. profesionálnych rodinách. V špecializovaných samostatných skupinách s opatrovateľskou starostlivosťou je práca s deťmi zameraná na rozvoj všetkých oblastí vývinu, s prihliadnutím na mentálne postihnutie detí.

 
LOGO.jpg

Lyžiarsky klub Tatranská Lomnica

http://www.lktl.net/

Občianske združenie sa zaoberá výchovou a prípravou mladých lyžiarov, organizovaním lyžiarskych pretekov a rôznych podujatí, ktoré prispievajú k rozvoju lyžovania v Tatrách. 

 
logo VT.JPG
 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

Podpora celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na tému Perspektívny vývoj európskeho trestného práva

pdf-new wave_1.jpg

Občianske združenie New-wave multisport

https://sk-sk.facebook.com/newwavemultisport

New-wave multisport je team vytrvalostných športovcov všetkých vekových kategórií od náruživých rekreantov po atlétov s najvyššími ambíciami. Ťažisko je zamerané na triatlon, ako aj na jeho jednotlivé športy – plávanie, bicykel, beh.

 
OZ TABOR logo.png

Občianske združenie Tábor

https://oz-tabor.sk/

Občianske združenie svojim pôsobením podporuje ľudský a duchovný rast obyvateľov Tatranského regiónu. Organizuje stretnutia, koncerty, poznávacie výlety do Vysokých Tatier a na  rôzne miesta na Slovensku i v zahraničí. Zároveň pomáha aj pri rozvoji duchovnej služby, materiálnej obnove a udržiavaní bohoslužobných priestorov gréckokatolíkov vo Vysokých Tatrách a vo Vernári.

Cieľovou skupinou sú  deti, mládež, ich rodičia ale aj seniori. Ide predovšetkým o tých ľudí, ktorí na podobné aktivity z dôvodu zlej sociálnej situácie nemajú dostatok svojich vlastných prostriedkov. Chceme im pomôcť prežívať chvíle, ktoré im poskytnú telesný i duchovný oddych a zároveň ich povzbudia k prekonávaniu ťažkostí v ich osobnom živote.

 

Zbieraním vrchnáčikov sme prostredníctvom spol. Tenarry Slovakia s.r.o. podporili Mareka

 

Občianske združenie Leca

http://lecaproduction.com/

Občianske združenie LECA podporuje umelecky nadané deti a mládež vo veku od 3 do 26 rokov vo všetkých umeleckých odvetviach. Cieľom je podporovať deti dlhodobo, aby dokázali svoj talent a jeho rozvíjanie obhájiť.