PODPORILI SME

Snažíme sa podporiť projekty, ktoré sú zamerané na športové aktivity, charitu a rozvoj deti a mládeže

napĺňa nás pomáhať

 
Detský domov Mlynky.JPG

Detský domov Mlynky - Biele Vody

https://www.detskydomovmlynky.sk/

Starostlivosť o deti sa realizuje v kmeňovej budove Mlynky – Biele Vody, v rodinnom dome v Rožňave a v 17. profesionálnych rodinách. V špecializovaných samostatných skupinách s opatrovateľskou starostlivosťou je práca s deťmi zameraná na rozvoj všetkých oblastí vývinu, s prihliadnutím na mentálne postihnutie detí

Lyžiarsky klub Tatranská Lomnica

http://www.lktl.net/

Občianske združenie sa zaoberá výchovou a prípravou mladých lyžiarov, organizovaním lyžiarskych pretekov a rôznych podujatí, ktoré prispievajú k rozvoju lyžovania v Tatrách. 

Mesto Vysoké Tatry

https://www.vysoketatry.sk/

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

https://www.upjs.sk/

Podpora celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na tému Perspektívny vývoj európskeho trestného práva

Občianske združenie Leca

http://lecaproduction.com/

Občianske združenie LECA podporuje umelecky nadané deti a mládež vo veku od 3 do 26 rokov vo všetkých umeleckých odvetviach. Cieľom je podporovať deti dlhodobo, aby dokázali svoj talent a jeho rozvíjanie obhájiť. 

Občianske združenie Tábor

https://oz-tabor.sk/

Občianske združenie sa venuje podpore práce s deťmi, mládežou a rodinami, duchovnej službe pre gréckokatolíkov vo Vysokých Tatrách a vo farnosti Vernár a pri materiálnej obnove a udržiavaní bohoslužobných priestorov.

Občianske združenie New-wave multisport

https://sk-sk.facebook.com/newwavemultisport

New-wave multisport je team vytrvalostných športovcov všetkých vekových kategórií od náruživých rekreantov po atlétov s najvyššími ambíciami.

Zbieraním vrchnáčikov sme prostredníctvom spol. Tenarry podporili Mareka