Neformálna reštrukturalizácia

Neformálna reštrukturalizácia


Poradenstvo pri neformálnej reštrukturalizácii podnikov bez účasti súdu

 

V závislosti od povahy a rozsahu ekonomicky nepriaznivej situácie dlžníka, HMG Recovery ponúka služby a poradenstvo pri tzv. revitalizácii podniku alebo inak povedané – neformálnej reštrukturalizácii.

Proces neformálnej reštrukturalizácie je podobný procesu formálnej reštrukturalizácie. Prebieha však bez účasti súdu a jeho cieľom je taktiež reštrukturalizovať záväzky spoločnosti.

V prvotných fázach spolupráce s klientmi sa zameriavame na určenie cieľov revitalizácie podniku, spolu s analýzou veriteľov a stavu záväzkov.

Následne pomáhame hľadať konkrétne riešenia nepriaznivej ekonomickej situácie s vyhodnotením rizík a jej dôsledkov.

Po výber najvhodnejšej metódy riešenia neformálnej reštrukturalizácie participujeme na rokovaniach s veriteľmi klientov a jeho spolupracujúcimi partnermi s cieľom realizácie neformálnej revitalizovať podnik.

Následne klientom pomáhame s vytvorením podnikateľského plánu a analýzou ich ďalšieho potenciálu podnikať.


Vybrané služby v oblasti revitalizácie podnikov:

  • Mimosúdne vyrovnanie majetkových vzťahov zanikajúcej spoločnosti
  • Zabezpečenie vstupu spoločnosti do likvidácie a jej výmazu
  • Zastupovanie na rokovaniach
  • Asistencia pri zhotovení podnikateľského plánu

V prípade záujmu o spoluprácu alebo o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Sekretariát HMG Advisory Group
recovery@hmg.sk
Tel.: +421 257 527 700