23.04.2019 / HN, hnonline.sk / Právne rady bez licencie. Môže hroziť aj väzenie

https://slovensko.hnonline.sk/1928166-pravne-rady-bez-licencie-moze-hrozit-aj-vazenie

Advokátska komora si do zákona presadila novú zmenu. Za právne rady bez licencie sa pôjde za mreže až na tri roky.

Profesijná samospráva advokátov dlhodobo bojuje proti pokútnictvu. Týmto slovom sa označuje poskytovanie právnej pomoci bez príslušnej licencie. Po silnom tlaku Slovenskej advokátskej komory a ďalších organizácií sa novelou Trestného zákona zásadne sprísnilo trestanie týchto skutkov. Po novom sa tak za poskytovanie právnych služieb bez živnosti môžete dostať za mreže až na tri roky. Komora si zmenu pochvaľuje.
Za právne rady za mreže Novela Trestného zákona z dielne ministra spravodlivosti Gábora Gála je už niekoľko týždňov v praxi. Priniesla jednu zásadnú novinku. Po novom za neoprávnený výkon činností, ktoré potrebujú špeciálne povolenie, hrozia až tri roky väzenia. Sprísnenie regulácie sa udialo po silnom lobingu zo strany advokátskej komory. Dôvody na prijatie zmeny vláda zhrnula v dôvodovej správe: „V praxi nie sú ojedinelé prípady, keď osoby bez odbornej kvalifikácie vykonávajú za úplatu činnosti, ktoré zákon osobitne reguluje.“ Táto zmena zasiahne najmä slobodné povolania.
Medzi ne patrí aj advokácia.
Pri právnických povolaniach sa zmena dotkne fungovania aj regulovaných činností súdnych exekútorov a notárov.
Okrem právnikov sa zmena bude týkať aj architektov, audítorov, lekárov či daňových poradcov. Nový paragraf sa do Trestného zákona zavedie ako takzvaná kvalifikovaná skutková podstata. Tá je nadstavbou základnej skutkovej podstaty a môže sa za ňu udeliť prísnejší trest. Nová úprava preto bude pokútnictvo považovať za horšie porušenie neoprávneného podnikania ako doteraz.
Víťazstvo komory Právne poradenstvo bez povolení od advokátskej komory leží komore dlhodobo v žalúdku. Ak niekto dáva právne rady alebo pripravuje zmluvy či podklady bez členstva v komore, advokátska komora prichádza o peniaze z poplatkov. „Rôzni podvodníci škodia predovšetkým bežným ľuďom,“ píše šéf komory Tomáš Borec v Bulletine slovenskej advokácie. Toto oficiálne stanovisko presadzuje komora už roky. „Našimi dlhodobými snahami bolo odstrániť tento neduh aj legislatívne,“ potvrdzuje Borec. Komora netají, že jej ide o viac represie proti právnikom, ktorí nepatria do jej radov. „Dúfame, že zmena povedie k lepším možnostiam postihovania nelegálneho k onania,“ uzatvára Borec.

Kedy je živnosť povinná a kedy nie

Na výkon všetkých slobodných povolaní je nutné si vybaviť živnosť. Ak máte vyštudované právo, no nie ste advokát alebo aspoň koncipient, nesmiete dávať právne rady. Ak poskytujete právne poradenstvo bez potrebnej licencie, okrem pokút môže nastúpiť aj tvrdší trest. Pri pokutách je dôležité rozlišovať či poskytujete poradenstvo, ktoré je viazané na voľnú alebo remeselnú živnosť. „Fyzickej alebo právnickej osobe prevádzkujúcej bez oprávnenia činnosť, ktorá je predmetom voľnej živnosti, uloží živnostenský úrad pokutu až do výšky 1 659 eur,“ vysvetľuje Denisa Dulaková Jakúbeková z advokátskej kancelárie HMG Legal. Na dvojnásobnú výšku sa šplhajú pokuty za poskytovanie činností, na ktoré potrebujete remeselnú živnosť. V tomto prípade vám živnostenský úrad vyrubí pokutu 3 319 eur. Pokuty ukladá živnostenský úrad v sídle kraja. Takto dokáže jeden úrad odsledovať ukladanie pokút za pokútnictvo v celom kraji.

2.JPG