22.01.2019 / HN, hnonline.sk / Tatranci si vydýchli, "dediči" narazili

1.JPG

V miliónovom spore o pozemky v centre Starého Smokovca nastáva po zásahu Ústavného súdu nečakaný zvrat. Finančná pohroma a obecná kasa v krízovom režime. Takéto fatálne následky hrozili mestu Vysoké Tatry kvôli prehratému súdnemu sporu s urbariátom Milbach, v ktorom ide o rozsiahle pozemky v centre Starého Smokovca. Tatranská radnica totiž potvrdzujúcim rozsudkom Najvyššieho súdu z augusta 2017 prišla napríklad o pozemky pod budovou mestského úradu, chodníkmi, parkom či autami preplnenými parkoviskami. V skratke, samospráva a urbárnici sa sporia o vlastníctvo parciel s celkovou rozlohou 133-tisíc štvorcových metrov v účtovnej hodnote 3,3 milióna eur.

V pozemkovej kauze Milbach však nastáva nečakaný zvrat. Ústavný súd svojím čerstvým nálezom dáva Tatrancom druhú šancu. Celý prípad mesto Vysoké Tatry verzus Bývalé urbárske spolumajiteľstvo Milbach – pozemkové spoločenstvo totiž vracia späť na začiatok. „Základné právo na súdnu ochranu a právo na spravodlivé súdne konanie porušené bolo. Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie,” konštatuje najvyššia súdna inštancia v krajine. O svojom ústavnom náleze súd informuje v tlačovej informácii z 15. januára tohto roka.

Pozitívnu správu pre Tatrancov oznámil tamojším poslancom na minulotýždňovom zasadnutí mestského parlamentu primátor mesta Vysoké Tatry Ján Mokoš. Samotným rozhodnutím v plnom znení od ústavného senátu predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej však zatiaľ nedisponuje. „Počkáme si najprv na písomné vyhotovenie,“ reaguje pre HN Mokoš na prelomový súdny verdikt.

Pozemky zmenia vlastníka, spor pokračuje

Séria sporov o pozemky v Tatrách sa na úradoch a neskôr i súdoch ťahá od polovice 90. rokov. Kým spočiatku ťahalo za dlhší koniec mesto, neskôr sa karta obrátila. Krajský súd v Prešove a po ňom i Najvyšší súd v senáte predsedníčky Jany Hatalovej dal za pravdu Katastrálnemu odboru Okresného úradu v Poprade, ktorý potvrdil vlastníctvo starosmokoveckých nehnuteľností jednotlivým členom Bývalého urbárskeho spolumajiteľstva Milbach.

Verdikt Ústavného súdu však situáciu zásadne mení. „Znamená to, že vo veci nie je právoplatne rozhodnuté. Rozhodnutím Najvyššieho súdu pozemky pripadli Milbachu, ktorý si ich zapísal na svoj list vlastníctva. Okamžitým efektom nálezu Ústavného súdu by malo byť ich prinavrátenie späť mestu, ale samotný spor bude na súdoch pokračovať znova od začiatku,“ vysvetľuje právnik Ján Gajan z advokátskej kancelárie HMG Legal, ktorá Tatrancov pred Ústavným súdom zastupuje.

Mesto a urbariát sa sporia o pozemky v Starom Smokovci, ktorých celková výmera presahuje 130-tisíc štvorcových metrov. Na parcelách stoja radnica, cestná infraštruktúra, Švajčiarsky dom, historické vily Flóra a Alica, parky, chátrajúci amfiteáter či rozsiahly areál mestského podniku VPS Vysoké Tatry. Ten sa v Tatrách stará o odvoz odpadkov, údržbu cestných komunikácií, kosenie trávy či prevádzku parkovísk.

Rozpočtu hrozili miliónové reparácie Všetky spomínané nehnuteľnosti rozhodnutia úradov a súdov napokon priklepli pozemkovému spoločenstvu Milbach. Jeho predseda Juraj Puhalla verdikt ústavných sudcov nekomentuje s tým, že nateraz urbariátu doručený nie je a jeho obsah nepozná.

Tatranskej samospráve prehra na Najvyššom súde priniesla veľké komplikácie. Časť sporných parciel totiž v priebehu rokov mesto rozpredalo. Ich hodnota sa odhaduje na približne 420-tisíc eur. Ak by pozemkové spoločenstvo definitívne spor vyhralo, od tatranskej radnice by okrem vrátenia pozemkov zrejme pýtalo minimálne 1,65 milióna eur v podobe nájmu či náhrady za rozpredané nehnuteľnosti. „Ak by sťažovateľ nemohol s ohľadom na aktuálny stav finančných prostriedkov požadovanú sumu uhradiť, vznikli by záväzky po lehote splatnosti, v dôsledku čoho by bol nútený schváliť ozdravný rozpočet, prípadne krízový rozpočet, ktorý obsahuje len nevyhnutné bežné výdavky a kapitálové výdavky,“ uvádza sa v ústavnej sťažnosti z pera advokátskej kancelárie HMG Legal podanej v decembri 2017.