04.09.2019 / etrend.sk, Trend / Na súdoch sa v budúcom roku zastaví veľká časť exekúcií starších ako 5 rokov. Považujete tento krok za správny?

https://www.etrend.sk/uzavrete-hlasovania-trend/baro-515.html

Ján Gajan, partner a advokát, HMG Advisory Group (rozhodne nie): Prijaté rozhodnutie je nespravodlivé. Nie je totiž férové odpúšťať dlhy neplatičom, a to najmä vo vzťahu k ľuďom, ktorí si plnia svoje záväzky riadne a včas. Fakt je, že zákon paušálne zastaví všetky exekúcie a spôsobí ďalšie zvyšovanie nákladov pre veriteľov. Tí budú musieť prácne strážiť svoje pohľadávky a opätovne sa domáhať núteného výkonu, čím sa znova zvýši ich doposiaľ neuspokojený nárok. Právna úprava sleduje najmä cieľ odbremenenia súdov napriek tomu, že nútený výkon rozhodnutia by mal mať prvotný cieľ spravodlivé vykonanie rozhodnutia.

1.JPG