HMG v médiách: 28.6.2018 HN Aké rozpory vznikajú v praxi a ako by ich mal zákon doriešiť

Snímka.JPG

Súčasný právny stav spojený s vyššie opísanými okolnosťami nie je žiaduci a a nedá sa ani racionálne zdôvodniť. Bolo by preto vhodné prijať úpravu, ktorá by zaviedla pravidlo obnovy bezpodielového spoluvlastníctva manželov aj pri zrušení konkurzu v rámci osobného bankrotu. Dosiahne sa tým viacero logických následkov, a to najmä: 1. právny poriadok sa zbaví iracionálne pôsobiacej disproporcie, pri ktorej je porovnateľná situácia upravená odlišne, 2. výklad existujúceho právneho stavu bude jednoznačný a zamedzí sa rôznym výkladom, 3. manželia, ktorí chcú mať po zrušení konkurzu obnovené bezpodielové spoluvlastníctvo, nebudú musieť žiadať o jeho obnovu súd, 4. vďaka obnovenému zákonnému majetkovému spoločenstvu manželov sa zabezpečí väčšia ochrana tretích osôb, najmä veriteľov ktoréhokoľvek z manželov, 5. zamedzí sa špekulatívnym osobným bankrotom, pri ktorých sa kalkuluje s jedným „majetným“ manželom a druhým „nemajetným“ manželom, ktorý bude na seba preberať ďalšie záväzky.


O autorovi| Denisa Dulaková Jakúbeková, advokátka spolupracujúca s HMG Advisory Group