10.4.2018 HMG v médiách: TASR, 24hod.sk, teraz.sk Náhodné prideľovanie exekútorov neprinieslo vážnejšie problémy

http://www.24hod.sk/nahodne-pridelovanie-exekutorov-neprinieslo-vaznejsie-problemy-cl579039.html

http://www.teraz.sk/slovensko/justicia-nahodne-pridelovanie-exekutorov/318641-clanok.html

Bratislava 10. apríla (TASR)  Obavy zo zavedenia náhodného prideľovania súdneho exekútora sa nenaplnili. Po roku účinnosti veľkej novely Exekučného poriadku, ktorú presadila bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd), to skonštatovala poradenská skupina v oblasti práva a financií HMG Advisory Group. Podla nej však zvýšený nárok na spôsob výkonu exekučnej činnosti a nové povinnosti súdnych exekútorov prispeli k tomu, že za rok účinnosti novely ukončilo činnosť 26 exekútorov, pričom v roku 2016 to bolo len päť.

Už rok platí, že veriteľ si exekútora nemôže vybrať sám, pretože sa uplatňuje takzvaný krajský princíp. Podla Jána Gajana, vedúceho advokáta kancelárie HMG Legal, ktorá je členom poradenskej skupiny, doteraz odborníci nezaznamenali vážnejšie problémy s týmto postupom. Gajan, naopak, ocenil, že výlučná elektronizácia celého exekučného konania prispela k zrýchleniu konania. "Dnes je preto vylúčené, aby súd vyše pol roka vydával poverenie pre exekútora tak, ako to bolo často v minulosti," uviedol.

Pri náhodnom výbere exekútora súd už rok postupuje tak, že prideľuje exekučné veci rovnomerne jednotlivým exekútorom náhodne. A to elektronicky - pomocou technických prostriedkov, pričom exekútor sa vyberie z územného obvodu krajského súdu, v ktorom sa nachádza adresa trvalého pobytu dlžníka. Výnimkou je situácia, ak je už proti dlžníkovi vedená exekúcia, v ktorej už súd udelil exekútorovi poverenie.

HMG Advisory Group podla jej senior manažéra Mariána Huttera vníma veľkú exekučnú novelu ako razantnú snahu zreformovať dovtedajší stav exekúcií, ktorý si vyžadoval prijatie potrebných zmien. "Napríklad zo vzniknutého obmedzenia možnosti výberu súdneho exekútora veriteľom očakávame, že prinesie najmä zvýšenie odbornosti súdnych exekútorov a priblíženie ich postavenia k orgánom výkonu štátnej moci," uviedol.

Všetky nové exekučné konania má od apríla minulého roka na starosti len Okresný súd Banská Bystrica, ktorý sa stal jediným exekučným súdom na Slovensku. Ostatné súdy dnes riešia len exekúcie začaté pred veľkou exekučnou novelou. "Vytvorenie jediného exekučného súdu pre celé Slovensko hodnotíme viac ako pozitívne. Špecializácia agendy prispieva k zrýchleniu vybavovania vecí," uviedol Hutter.  Podla neho je pravdou, že výhradná elektronizácia konania môže spôsobiť mierne obmedzenia prístupu k podávaniu návrhov na vykonanie exekúcie pre verejnosť, najmä čo sa týka špeciálnych požiadaviek na premenu podoby exekučných titulov z papierovej do elektronickej. "Veríme však, že postupom času sa uvedený spôsob exekučného konania zrýchli tak, ako sme toho svedkami napríklad pri agende obchodného registra," doplnil.