06.03.2018 HMG v médiách: HN, hnonline.sk Audit justície: súdna mapa sa preklesí

Snímka.JPG

ANALÝZA Expertný tím Európskej komisie pre efektívne súdnictvo si však myslí, že by znižovanie počtu alebo zlúčenie súdov v prechodnej fáze spôsobilo ťažkosti.

Bratislava – Takmer rok čakala slovenská justícia na určenie svojej diagnózy. Prvú správu o jej stave predložili ministerstvu spravodlivosti minulý týždeň odborníci z Európskej komisie pre efektívne súdnictvo. Ide o organizáciu Rady Európy, ktorá sa venuje efektívnosti justičných systémov. Expertný tím priniesol viacero zistení.Tie hlavné sa týkajú počtu súdov, ale aj sudcov.

Zlučovanie súdov Takzvaná súdna mapa by sa u nás mohla v budúcnosti dokonca preklesiť. „Hoci by znižovanie počtu alebo zlúčenie súdov v prechodnej fáze spôsobilo určité ťažkosti, postupný rozvoj elektronického systému by bol užitočným nástrojom na zníženie počtu súdov,“ píše sa v predloženej správe bruselských odborníkov. Zmena mapy by pravdepodobne znamenala zlúčenie niektorých malých okresných súdov do väčších jednotiek.

„Nesporné je, že veľmi malé súdy s počtom do desať sudcov sú neefektívne z ekonomického hľadiska a neumožňujú dostatočnú špecializáciu sudcov,“ objasňuje sudkyňa krajského súdu a členka sudcovskej iniciatívy Za otvorenú justíciu Katarína Javorčíková. Ak by podľa nej súdna mapa prestala kopírovať územné a administratívne členenie Slovenska, bolo by možné vytvoriť spoločné súdy pre viaceré regióny na úrovni okresov a vyrovnať tak rozdiel zaťaženosti súdov. Ten je zrejmý aj zo štatistík. Kým jeden sudca na Okresnom súde Bratislava I dostane ročne na stôl približne 2 060 občianskoprávnych alebo obchodných vecí, napríklad na piešťanskom súde je to „len“ 676. Právnik Marián Hutter zo spoločnosti HMG Advisory Group pre HN hovorí, že súdov by mohlo byť len 44 namiesto súčasných 54. „Navrhovali by sme postupný zánik súdov v Pezinku, Skalici, Piešťanoch, Bánovciach nad Bebravou, Partizánskom, Ružomberku, Dolnom Kubíne alebo Námestove, Kežmarku alebo Starej Ľubovni, Revúcej a vo Vranove nad Topľou,“ tvrdí Hutter.

Stovky sudcov v riešení Jednou z najzákladnejších otázok, na ktoré sa čakala odpoveď, sa týkala aj počtu sudcov. Tých má byť podľa viacerých zdrojov až o 200 menej, ako ich reálne naša justícia potrebuje.

Aktuálny počet sudcov na Slovensku je pritom približne 1 200. Presnú odpoveď však súdnictvo nedostalo. „Vo všeobecnosti je ťažké vyvodiť záver, že Slovensko čelí problému nedostatku sudcov. Zdá sa však, že situácia naznačuje stálu potrebu prerozdeľovať sudcov medzi rôzne súdy na celom území na základe pracovného zaťaženia, špecializácie a iných špecifických okolností,“ tvrdia v analýze experti. Tí sa taktiež odvolávajú na vlastné závery spred dvoch rokov. Podľa nich bol totiž počet sudcov na obyvateľa u nás v roku 2014 vyšší ako európsky medián. Kým na Slovensku pracuje 24 sudcov na stotisíc obyvateľov, v Európe je to priemerne 18 sudcov na ten istý počet ľudí. Prezident Združenia sudcov Slovenska Juraj Sopoliga si myslí, že pri určovaní počtu sudcov aj odborného aparátu je najpodstatnejšie vytvorenie kritérií na objektívne rozdelenie finančných a personálnych zdrojov, ktoré sa vypracujú v rámci pracovných skupín. A to obligatórne aj za účasti zástupcov sudcovských rád, stavovských organizácií a odborového zväzu.

„V súčasnosti je podstatnou skutočnosťou neobsadenie 140 sudcovských miest, ako aj to, že v najbližších piatich rokoch sa uvoľní asi 300 sudcovských miest po dosiahnutí veku 65 rokov,“ uvádza Sopoliga.

Podľa Javorčíkovej treba na stanovenie potrebného počtu osôb v talári stanoviť časové kritériá. „To znamená, priemerne koľko času pri dobrej organizácii práce a kvalitnom administratívnom servise potrebuje sudca na vybavenie veci v konkrétnej agende vzhľadom na jej náročnosť,“ vysvetľuje Javorčíková.

Neobsadené súdy Odborníci z Bruselu taktiež tvrdia, že problémom našej justície sú aj opakujúce sa nezrovnalosti medzi počtom sudcov vo výkone funkcie a schváleným počtom osôb talári. Napríklad na Krajskom súde v Banskej Bystrici vykonáva svoju funkciu podľa nich len 43 sudcov v porovnaní s 50 plánovanými pracovnými miestami a na Okresnom súde Galanta pracuje len 15 sudcov namiesto predpokladaného počtu 19. Zmeniť by to mohli už novozavedené hromadné výberové konania, ktoré majú sudcovské miesta obsadzovať efektívnejšie a rýchlejšie. Historicky prvé hromadné výberové konanie však v novembri napriek veľkému počtu prihlásených uchádzačov nedopadlo dobre. Do databázy bola vybraná len zhruba jedna tretina kandidátov. Výber kvalitných právnikov z odbornej a osobnostnej stránky je pritom podľa Javorčíkovej rozhodujúci pre výkon súdnictva. „Veľmi dôležitá je preto príprava uchádzačov pre tieto výberové konania cielene na výkon funkcie sudcu. Primárne zastúpenie by tu mali mať justiční čakatelia, ktorých počet by sa mal podstatne zvýšiť,“ myslí si sudkyňa.

S týmto názorom súhlasí aj Sopoliga, ktorý hovorí, že ide o najúčinnejší spôsob ako skvalitniť prípravu budúcich sudcov. Správa nie je „kuchárkou“ Po oboznámení sa so závermi zo správy bude podľa rezortu nasledovať diskusia so súdmi. Taktiež majú vzniknú pracovné skupiny aj so zapojením súdnej rady.

Cieľom ministerstva je všetky prospešné veci z analýzy pretaviť do praxe. „Avšak správu nemožno čítať tak, že na druhý deň sa urobí prevrat alebo revolúcia na súdoch, ale skôr ju treba čítať tak, že justícia bude mať na ďalšie roky pre seba zadefinovanú jasnú cestu, po ktorej treba ísť,“ tvrdí hovorca rezortu Peter Bubla.

Audit našich súdov sa začal v apríli 2017 a bude trvať dva roky. Celý projekt vrátane implementácie zmien je naplánovaný na štvorročné obdobie a je naň vyčlenených 12,1 milióna eur z európskych fondov cez operačný program Efektívna verejná správa. Kontrola európskymi odborníkmi je rozčlenená do troch cieľov – fáz.

KTORÉ SÚDY SÚ AUDITOVANÉ

Väčšie súdy

Krajský súd Bratislava

Krajský súd Žilina

Krajský súd Košice

Okresný súd Bratislava I

Okresný súd Banská Bystrica

Okresný súd Košice I

Stredne veľké súdy

Okresný súd Galanta

Okresný súd Piešťany

Okresný súd Martin

 

Malé súdy

Okresný súd Bánovce nad

Bebravou

Okresný súd Senica

Okresný súd Stará Ľubovňa

Zdroj: CEPEJ

54 OKRESNÝCH SÚDOV funguje momentálne na Slovensku.

Foto popis| Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská predstavila minulý rok zmeny týkajúce sa výberu sudcov.

Foto autor| SNÍMKA: TASR/M. ERD

O autorovi| Martin Ducár, martin.ducar@mafraslovakia.sk