29.11. 2018 /30.11.2018 / dennikn.sk SME / 10 najväčších právnických kancelárií na Slovensku 2018

1.JPG
2.JPG

Regionálna právnická kancelária má svoje pobočky prevažne na Slovensku a v Českej republike.

1. SOUKENÍK – ŠTRPKA

2. Advokátska kancelária RELEVANS

3. RUŽIČKA AND PARTNERS

4. Škubla & Partneri

5. Barger Prekop

6. IKRÉNYI & REHÁK

7. PRK Partners

8. Hamala Kluch Víglaský

9. ČECHOVÁ & PARTNERS

10. HMG LEGAL

Rebríček 10 najväčších regionálnych právnických firiem na Slovensku bol zostavený v spolupráci s anglickými novinami The Slovak Spectator. Na umiestnenie v rebríčku malo vplyv päť kritérií, pričom boli zohľadňované hodnoty z roku 2017. Váha jednotlivých kritérií bola nasledujúca: počet advokátov (váha 36 %); počet osôb (bez advokátov) s ukončeným právnickým vzdelaním s praxou viac ako tri roky (váha 18 %); počet osôb (bez advokátov) s ukončeným právnickým vzdelaním s praxou menej ako tri roky (váha 6 %); tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (váha 25 %); čistý zisk na partnera (váha 15 %). Niekoľko právnických kancelárií sa rozhodlo neposkytnúť údaje a v rebríčku neboli analyzované.

Počet právnikov* 10 najväčších Počet Počet Počet právnikov bez advokátov regionálnych právnických kancelárií právnikov advokátov (prax > 3 roky / prax < 3 roky)

1. SOUKENÍK – ŠTRPKA 60,33 26,92 33,41 (19,33 / 14,08)

2. Advokátska kancelária RELEVANS 34,42 18,5 15,92 (13,92 / 2)

3. RUŽIČKA AND PARTNERS 33,34 26,75 6,59 (4,92 / 1,67)

4. Škubla & Partneri 21 14,42 6,58 (2 / 4,58)

5. PRK Partners 20,33 13 7,33 (3 / 4,33)

6. HAVEL & PARTNERS 19,5 9,5 10 (3,8 / 6,2)

7. HMG LEGAL 18,33 7,08 11,25 (5,58 / 5,67)

8. Barger Prekop 17,75 11,67 6,08 (4,5 / 1,58)

9. Hamala Kluch Víglaský 17,25 8 9,25 (9,25 / 0)

10. ČECHOVÁ & PARTNERS 17,08 10,25 6,83 (4,83 / 2)

* priemerný počet osôb za rok 2017 s ukončeným právnickým vzdelaním, ktoré vykonávajú činnosť pre kanceláriu na Slovensku v rozsahu plného úväzku na neurčitý čas, prípadne cez exkluzívnu spoluprácu na každodennej báze

Tržby* 10 najväčších regionálnych právnických kancelárií

1. Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán

2. ADV. KANCELÁRIA DVORECKÝ & PARTNERI

3. Advokátska kancelária RELEVANS

4. SOUKENÍK - ŠTRPKA

5. RUŽIČKA AND PARTNERS

6. Barger Prekop

7. IKRÉNYI & REHÁK

8. Advokátska kancelária ECKER – KÁN & PARTNERS

9. Škubla & Partneri

10. Hillbridges

* tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb v roku 2017 (údaje poskytla spoločnosť FinStat s.r.o.)

Zisk* na partnera** 10 najväčších regionálnych právnických kancelárií

1. Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán

2. Advokátska kancelária RELEVANS

3. SELTON legal

4. Advokátska kancelária ECKER – KÁN & PARTNERS

5. ADV. KANCELÁRIA DVORECKÝ & PARTNERI

6. Advokátska kancelária Gábor Gál

7. IKRÉNYI & REHÁK

8. LEGATE

9. Škubla & Partneri

10. HMG LEGAL

* výsledok hospodárenia za rok 2017 po zdanení (údaje poskytla spoločnosť FinStat s.r.o.) ** partner, ktorý sa podieľa na zisku

Zisk* 10 najväčších regionálnych právnických kancelárií

1. Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán

2. Advokátska kancelária RELEVANS

3. IKRÉNYI & REHÁK

4. Hillbridges

5. Barger Prekop

6. SELTON legal

7. Advokátska kancelária ECKER – KÁN & PARTNERS

8 ADV. KANCELÁRIA DVORECKÝ & PARTNERI

9. METIS Legal

10. PRK Partners

* výsledok hospodárenia za rok 2017 po zdanení (údaje poskytla spoločnosť FinStat s.r.o.)toc