13.11.2018 / HN, hnonline.sk / Pri pálení alkoholu sa pripravte na povinnosti

1.JPG

Od budúceho roka má domáce pálenie znovu zelenú. Dovtedy je ešte stále postavené mimo zákona.

Ľudia budú môcť po novom pre vlastnú spotrebu vypáliť ročne 25 litrov pálenky. Už od budúceho roku. Tento horný limit pre domáce pálenie sa vzťahuje na osobu, rovnaký limit 25 litrov sa však vzťahuje aj na domácnosť. V prípade štvorčlennej rodiny teda nemôžete vypáliť sto litrov alkoholu, ale zákonom povolené maximum nesmiete prekročiť.

To je v skratke všetko, čo môžete v tomto prípade robiť bez obmedzení. Ďalej nasledujú už len byrokratické povinnosti. Vláda si takto pre domácich výrobcov liehu pripravila smrteľný byrokratický kokteil. „V prvom rade musíte do 15 dní oznámiť ministerstvu pôdohospodárstva kúpu certifikovaného destilačného zariadenia,“ vysvetľuje Veronika Kachaňáková z HMG Advisory Group. „Prílohou oznámenia bude čestné vyhlásenie o tom, že spĺňa všetky podmienky na súkromnú výrobu destilátu,“ pokračuje. Ak tieto podmienky splníte, ministerstvo vám udelí potvrdenie o držbe destilačného zariadenia. A vaše domáce pálenie alkoholu bude už legálne.

Úradná odysea pokračuje

Ak si myslíte, že tým sa pre vás byrokratické povinnosti končia, ste na omyle. Úradnícka mašinéria sa ešte len zahrieva. Po tom, čo dostanete potvrdenie o držbe, musíte do 15 dní na colný úrad podať žiadosť o zaradenie do evidencie súkromných výrobcov destilátu. Až následne si môžete vyžiadať potvrdenie o evidencii. K nej musíte pripojiť technickú dokumentáciu destilačného zariadenia a čestné vyhlásenie, že zariadenie spĺňa technické normy. Ak vám to úrady schvália, colníci vám do 30 dní vydajú potvrdenie o evidencii zariadenia.

Stále však nebudete môcť páliť, kedy budete chcieť. Keďže vám colníci zapečatia zariadenie, „budete musieť postupovať plánovite. Najneskôr tri dni pred každou plánovanou výrobou destilátu musíte doručiť colnému úradu takzvané oznámenie o výrobe destilátu,“ pokračuje Kachaňáková. Keď vám pálenie colný úrad povolí, odpečatí uzávery iba na nevyhnutný čas na vypálenie oznámeného množstva alkoholu a zariadenie následne opätovne zapečatí.

Pálenie ukončíte zaplatením dane

Odpečatenie uzáverov colným úradom a umožnenie pálenia so sebou prináša aj povinnosť zaplatiť dane. Tá vzniká od prvého dňa uvedenia destilačného zariadenia do prevádzky s cieľom výroby alkoholu. Je splatná spätne za kalendárny rok. Zo zavedenia tejto dane sa teší najmä ministerstvo financií, ktorému aj malý dodatočný príjem uľahčí vykrytie diery v rozpočte. „Pozitívny vplyv na rozpočet predstavuje spotrebná daň uhradená súkromnými výrobcami destilátu,“ zdôvodnili svoj návrh predkladatelia novely. Ministerstvo financií už v tejto fáze počíta aj s príjmom z pokút. „Pozitívny vplyv na rozpočet predstavujú tiež pokuty, ktoré bude môcť uložiť ministerstvo a colný úrad,“ dodala k zákonu vláda.

Podávanie dokumentov

Pri domácom pálení tak strávite na úradoch veľa času. Väčšinu dokumentov budete musieť podať v papierovej forme, keďže elektronizácia verejnej správy u nás je ešte len v plienkach. „V roku 2019 by som očakával, že domáci paliči budú mať k dispozícii jednoduché online rozhranie, napríklad cez slovensko.sk,“ myslí si analytik Martin Vlachynský z INESS. Samotný proces vybavovania potrebných papierov by podľa neho mohol byť zásadne jednoduchší. „Stačilo by napríklad raz nahrať všetky potrebné dokumenty a verejná správa si ich medzi sebou pozdieľa. Žiadateľovi potom len oznámia jeho zaradenie do databázy,“ vraví Vlachynský. Náročná byrokratická procedúra tak podľa neho bude naďalej nahrávať rozšíreniu pálenia alkoholu načierno.

Trestné postihy

Za tohtoročné pálenie hrozí ešte postih a práve táto možnosť, teda možnosť trestných postihov, pre domácich paličov, primala poslancov Mosta-Híd, ktorí novelu navrhli, k zmene tohto stavu. Zákon umožní „súkromnú výrobu destilátov z vlastného ovocia pre vlastnú spotrebu fyzickými osobami výlučne za zákonom presne stanovených podmienok“, takto novelu zdôvodnili poslanci. Nový predpis sa podľa Vlachynského nachádza medzi dvomi mlynskými kameňmi. „Zmena je hľadaním kompromisu medzi snahou chrániť daňové výsady štátu a snahou aspoň čiastočne dekriminalizovať starú tradíciu domáceho pálenia,“ myslí si Vlachynský. Novela zákona nadobudne účinnosť od prvého januára budúceho roka. Je to kompromis medzi ochranou daňových výsad štátu a legalizáciou domáceho pálenia. Martin Vlachynský, analytik INESStoc