HMG v médiách: 14.06.2017 Roľnícke noviny Pôda so zvýšenou ústavnou ochranou

Ústava SR priznáva od júna 2017 poľnohospodárskej a lesnej pôde status neobnoviteľného prírodného zdroja. Po novom tak má pôda špeciálne postavenie, ktoré by ju malo ochrániť pred špekulatívnym výkupom.


BRATISLAVA. Novela ústavy pochádza z dielne SNS. Zmena reaguje na Programové vyhlásenie vlády, podľa ktorého je Slovensko prevažne vidieckou krajinou, a cieľom politiky koalície je podpora rozvoja vidieka.


Novela ústavy rozširuje pôvodný text článku 20, ktorý štátu dovoľuje upraviť režim vlastníctva z určitých špecifických dôvodov celospoločenského záujmu o potravinovú bezpečnosť, ako aj o novú kategóriu osôb, a to o fyzické osoby, ktorým je napríklad samostatne hospodáriaci roľník. Ako zdôrazňuje Denisa Dulaková Jakúbeková, spolupracovníčka HMG Advisory Group, článok 44 Ústavy SR bol doplnený o nový samostatný odsek, ktorý zakotvuje definíciu pôdy ako neobnoviteľného prírodného zdroja. To znamená, že pôdu nemožno zamieňať s pojmom „tovar".

Podľa ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej je pôda nenahraditeľná, a vzhľadom na klimatické zmeny a rastúcu svetovú populáciu jej bude čoraz väčší nedostatok.

I keď návrh zmeny dostal v hlasovaní v NR SR širokú podporu 113 hlasov, ešte predtým sa aktivovali viaceré pôdohospodárske spoločenstvá. Tie tvrdili, že návrh je nedostatočný, a požadovali, aby bol zmenený tak, že pôda bude v ústavne zakotvená ako národné bohatstvo. To sa však do finálneho znenia nedostalo.