HMG v médiách: 08.07.2017 SME Stavbu prezradí povolenie

Výstavbu podzemného bunkra môžu susedia pripomienkovať.
BRATISLAVA. Aj na výstavbu bunkra pod domom a vykopanie jamy hlbokej päť až desať metrov treba stavebné povolenie. Nedá sa pritom získať v zjednodušenom procese.
Bunker možno podľa vedúceho stavebného úradu v Prešove Jozefa Tuka definovať ako stavbu, respektíve stavebnú konštrukciu, ktorá je umiestnená pod zemou a slúži na civilnú obranu. V takom prípade podľa advokátky z HMG Legal Evy Lobotkovej nespadá bunker do kategórie jednoduchých či drobných stavieb. Preto nie je možné využiť zjednodušený postup v rámci územného a stavebného konania.
„V praxi musia spĺňať požiadavky na náročnú projektovú dokumentáciu, ako aj pravidelné revízie vykonávané odborne spôsobilými osobami. Predpísané revízie a údržby bunkra si vyžiada pomerne značné finančné náklady,“ upozorňuje Lobotková.
Keďže na výstavbu bunkra je nevyhnutné stavebné povolenie, o zámere stavať pod domom úkryt sa dozvedia prinajmenšom susedia. Zo zákona totiž majú právo pripomienkovať stavbu na susediacich pozemkoch. V prípade čiernej výstavby bunkra zas hrozí pokuta a tiež riziko, že stavebník natrafí pri hĺbení napríklad na trasu inžinierskych sietí alebo archeologické nálezisko.