HMG v médiách: 19.04.2017 Korzár Čudný spor: U. S. Steel by nemal prísť o pozemky, len tak "neprepadnú"

SÚDNY PROCES MÔŽE TRVAŤ ROKY, AJ ŠTÁT VIDÍ SCHRÁNKU

Schránková firma z USA si pôdu pod oceliarňami nemôže len tak nechať. S predajom musí čakať na definitívny rozsudok. Aj naše ministerstvo financií pochybuje o transparentnosti firmy. BRATISLAVA. KOŠICE. Aj keby U. S. Steel Košice s desaťtisíc zamestnancami nakoniec prehral súdny spor s americkou firmou Adams & Co. s neznámymi vlastníkmi, o rozsiahle pozemky pod železiarňami v mestskej časti Šaca by pravdepodobne neprišiel. Zhodujú sa na tom oslovení advokáti.

„Adams& Co. sa nemôže stať vlastníkom pozemkov akýmsi ich ‚prepadnutím‘alebo prevodom vlastníctva z U. S. Steelu na seba,“ tvrdí Tomáš Kamenec z advokátskej kancelárie Paul Q.

Schránková firma Adams & Co. sa s oceliarňami sporí od 90. rokov o najmenej 16 miliónov eur. Krajský súd v Košiciach koncom marca v prípade vydal zabezpečovacie opatrenie, ktorým zaistil takmer 600 hektárov pozemkov pod železiarňami. Zaistené sú teda dve tretiny areálu U. S. Steelu.

Železiarne na otázky o prebiehajúcom súdnom spore neodpovedajú.

 

Keď zaplatia, o pôdu neprídu

Súdom nariadená zábezpeka vo forme založenia pozemkov totiž v skutočnosti neznamená, že by sa Adams & Co. v prípade výhry pred súdom automaticky stala majiteľom pozemkov.

 „Zabezpečovacieopatrenie neslúži na to, aby sa veriteľ stal vlastníkom majetku dlžníka,“ hovorí Viktor Ewerling z advokátskej kancelárie Ikrényi & Rehák.

Zábezpeka má len zabrániť dlžníkovi, aby sa počas súdneho sporu nezbavil majetku a nakoniec nemal z čoho zaplatiť svoje záväzky.

Celý súdny spor o zaplatení 16 miliónov eur môže trvať ešte niekoľko rokov. Aj keď krajský súd rozhodne, môžu sa účastníci sporu odvolať na Najvyšší súd a neskôr aj Ústavný súd.

Ak Adams & Co. napokon právoplatne vyhrá, U. S. Steel bude musieť vysúdenú sumu zaplatiť. V prípade, že to oceliarne urobia, založené pozemky sa podľa Michaely Machovej z advokátskej kancelárie Maple & Fish automaticky uvoľnia.

Súd na to nemusí vydávať žiadne špeciálne uznesenie, vysvetľuje advokátka Veronika Vlčková z kancelárie HMG Legal.

Adams & Co. by mohla s pozemkami nakladať až v momente, ak by U. S. Steel po právoplatnej prehre súdneho sporu peniaze dobrovoľne nezaplatil. V takom prípade by pozemky išli do dražby alebo exekučného konania. A z výnosu by Adams & Co. dostala vyplatenú dlžnú sumu.

Schránková firma by sa majiteľom pozemkov mohla stať teoreticky v prípade, ak pozemky by na dobrovoľnej dražbe alebo v rámci exekúcie vydražila sama alebo prostredníctvom spriaznenej firmy, dodáva partner advokátskej kancelárie TaylorWessing Andrej Leontiev.

Samotný U. S. Steel Košice v účtovných výkazoch nepripúšťa, že by spor prehral. Nemá totiž rezervu, ktorú by firma musela vytvoriť, ak by jej vedenie považovalo prehru za pravdepodobnú. „Na základe dostupných informácií veríme, že výsledky pokračujúcich súdnych konaní nebudú mať významný záporný dosah, či už jednotlivo, alebo celkovo, na finančnú situáciu,“ napísalo vedenie fabriky akcionárom a investorom.

 

Ako znižovať náklady

Spor súvisí so zmluvou, ktorú oceliarne podpísali v roku 1996. Adams & Co. podľa týždenníka Trend oceliarňam radila s nasadením systému riadenia nákladov s cieľom ušetriť fabrike peniaze.

 „Pomáhalisme im pri implementácii know-howdo reálneho života. Nastavili sme podmienky na vnútorné finančné toky, zaviedli nový systém interných objednávok medzi prevádzkami,“ citoval Trend v roku 2014 zo stanoviska Adams & Co.

Ibaže firma vraj svoje knowhow dala len oceliarňam, no tie ďalej využívali nový systém riadenia nákladov aj v sesterských a dcérskych firmách. Adams & Co. preto v roku 1999 zažalovala firmu VSŽ Oceľ za neoprávnené používanie know-howa ako náhradu škody žiadala 9,6 milióna eur.

Posledný údaj z roku 2015 už hovorí o 16 miliónoch eur. Trend tvrdí, že ďalších asi tridsať miliónov eur sú úroky. U. S. Steel prebral záväzky po firme VSŽ Oceľ, spor teda teraz musia riešiť americkí manažéri železiarní.

Prvýkrát v prípade rozhodol Krajský súd v Bratislave v roku 2001, keď na niekoľko týždňov zablokoval účty železiarní. Najvyšší súd blokáciu nakoniec zrušil, pretože firma Adams & Co. nepredložila žiadne dôkazy na podporu svojich tvrdení, súdu nedala ani splnomocnenie pre svojich advokátov či vlastný výpis z obchodného registra. O žalobe navyše rozhodol bratislavský súd neoprávnene, keďže prípad patril do právomoci košického súdu.

V roku 2013 už Adams & Co. podala žalobu v Košiciach, práve v rámci tohto súdneho procesu zaistil súd časť areálu oceliarní. Prípad nie je definitívne uzavretý, súd zatiaľ nerozhodol, či musí U. S. Steel platiť.

 

Aj štát vidí schránku

Súdne zaistenie majetku vzbudzuje pochybnosti. Zákon totiž hovorí, že súd môže zaistiť majetok len v prípade „obavyz ohrozenia exekúciou“. U. S. Steel má však ročný obrat dve miliardy eur, všetok jeho majetok má hodnotu 1,4 miliardy eur. Aj keby teda Adams & Co. musela zaplatiť s úrokmi dokopy 50 miliónov eur, U. S. Steel by s tým nemal mať väčší problém.

Na firme Adams & Co. je zaujímavé, že vyzerá ako typická schránka. V USA sídli na adrese s tisíckami iných firiem, nie sú o nej známe žiadne podrobnosti, v obchodnom registri nie sú uvedení jej vlastníci a podľa záznamov registra firma neplatí daňovú licenciu a nepredkladá povinné ročné správy.

Aj slovenské ministerstvo financií pochybuje o transparentnosti firmy. Keď sa Adams & Co. v roku 2014 vyhrážala vláde medzinárodnou arbitrážou pre dlhotrvajúci spor s U. S. Steel, ministerstvo firme napísalo, že na arbitráž nepristúpi.

Zdôvodnilo to aj tým, že „spoločnosť Adams & Co. nevykonáva v USA žiadnu rozsiahlejšiu podnikateľskú činnosť a je kontrolovaná občanom tretieho štátu“, teda nie Američanom.