HMG v médiách: 19.04.2017 SME Schránka z USA pôdu asi nezíska

U. S. Steel mala obrat dve miliardy eur a zisk 40 miliónov

Právnici sa zhodujú na tom, že spor by nemal pre košické oceliarne znamenať veľký problém.

BRATISLAVA. KOŠICE. Aj keby U. S. Steel Košice s desaťtisíc zamestnancami nakoniec prehral súdny spor s americkou firmou Adams & Co. s neznámymi vlastníkmi, o rozsiahle pozemky pod železiarňami v miestnej časti Šaca by pravdepodobne neprišiel. Zhodujú sa na tom advokáti, ktorých oslovil denník SME.

„Adams & Co. sa nemôže stať vlastníkom pozemkov akýmsi ich ‚prepadnutím‘ alebo prevodom vlastníctva z U. S. Steelu na seba,“ tvrdí Tomáš Kamenec z advokátskej kancelárie Paul Q.

Schránková firma Adams & Co. sa s oceliarňami sporí od 90. rokoch o najmenej 16 miliónov eur. Krajský súd v Košiciach koncom marca v prípade vydal zabezpečovacie opatrenie, ktorým zaistil takmer 600 hektárov pozemkov pod železiarňami. Zaistené sú teda dve tretiny areálu U. S. Steelu.

Železiarne na otázky o prebiehajúcom súdnom spore neodpovedajú.

 

Keď zaplatia, o pôdu neprídu

Súdom nariadená zábezpeka vo forme založenia pozemkov totiž v skutočnosti neznamená, že by sa Adams & Co. v prípade výhry pred súdom automaticky stala majiteľom pozemkov.

„Zabezpečovacie opatrenie neslúži na to, aby sa veriteľ stal vlastníkom majetku dlžníka,“ hovorí Viktor Ewerling z advokátskej kancelárie Ikrényi & Rehák.

Zábezpeka má len zabrániť dlžníkovi, aby sa počas súdneho sporu nezbavil majetku a nakoniec nemal z čoho zaplatiť svoje záväzky.

Súdne zaistenie majetku však vzbudzuje pochybnosti. Zákon totiž hovorí, že súd môže zaistiť majetok len v prípade „obavy z ohrozenia exekúciou“. U. S. Steel však napriek súčasným problémom v dôsledku lacnej čínskej ocele, vykázala v roku 2015 zisk viac ako 43 miliónov eur pri tržbách asi dve miliardy eur.

Ak aj napriek tomu Adams & Co. právoplatne vyhrá, U. S. Steel bude musieť vysúdenú sumu zaplatiť. V prípade, že to oceliarne urobia, založené pozemky sa podľa Michaely Machovej z advokátskej kancelárie Maple & Fish automaticky uvoľnia.

Súd na to nemusí vydávať žiadne špeciálne uznesenie, vysvetľuje advokátka Veronika Vlčková z kancelárie HMG Legal.

V prípade, ak by U. S. Steel po právoplatnej prehre súdneho sporu peniaze dobrovoľne nezaplatil, išli by pozemky do dražby alebo exekučného konania. A z výnosu by Adams & Co. dostala vyplatenú dlžnú sumu.

Schránková firma by sa majiteľom pozemkov mohla stať teoreticky v prípade, ak by pozemky na dobrovoľnej dražbe alebo v rámci exekúcie vydražila sama alebo prostredníctvom spriaznenej firmy, dodáva partner advokátskej kancelárie TaylorWessing Andrej Leontiev.

 

Pomáhali s nákladmi

Samotný U. S. Steel Košice v účtovných výkazoch nepripúšťa, že by spor prehral. Nemá totiž rezervu, ktorú by firma musela vytvoriť, ak by jej vedenie považovalo prehru za pravdepodobnú. „Na základe dostupných informácií veríme, že výsledky pokračujúcich súdnych konaní nebudú mať významný záporný dosah, či už jednotlivo, alebo celkovo, na finančnú situáciu,“ napísalo vedenie fabriky akcionárom a investorom. Spor súvisí so zmluvou, ktorú oceliarne podpísali v roku 1996. Adams & Co. podľa týždenníka TREND oceliarňam radila s nasadením systému riadenia nákladov s cieľom ušetriť fabrike peniaze.

„Pomáhali sme im pri implementácii know-how do reálneho života. Nastavili sme podmienky na vnútorné finančné toky, zaviedli nový systém interných objednávok medzi prevádzkami,“ citoval TREND v roku 2014 zo stanoviska Adams & Co.

Ibaže firma vraj svoje know-how dala len oceliarňam, no tie ďalej využívali nový systém riadenia nákladov aj v sesterských a dcérskych firmách. Adams & Co. preto v roku 1999 zažalovala firmu VSŽ Oceľ za neoprávnené používanie know-how a ako náhradu škody žiadala 9,6 milióna eur.

 Posledný údaj z roku 2015 už hovorí o 16 miliónoch eur. TREND tvrdí, že ďalších asi tridsať miliónov eur sú úroky. U. S. Steel prebral záväzky po firme VSŽ Oceľ, spor teda teraz musia riešiť americkí manažéri železiarní.

 

Ešte nie je koniec

Prvýkrát v prípade rozhodol Krajský súd v Bratislave v roku 2001, keď na niekoľko týždňov zablokoval účty železiarní. Najvyšší súd blokáciu nakoniec zrušil, pretože firma Adams & Co. nepredložila žiadne dôkazy na podporu svojich tvrdení, súdu nedala ani splnomocnenie pre svojich advokátov či vlastný výpis z obchodného registra. O žalobe navyše rozhodol bratislavský súd neoprávnene, keďže prípad patril do právomoci košického súdu.

 V roku 2013 už Adams & Co. podal žalobu v Košiciach, práve v rámci tohto súdneho procesu zaistil súd časť areálu oceliarní. Prípad nie je definitívne uzavretý, súd zatiaľ nerozhodol, či musí U. S. Steel platiť.

Celý súdny spor o zaplatení 16 miliónov eur môže trvať ešte niekoľko rokov. Aj keď krajský súd rozhodne, môžu sa účastníci sporu odvolať na Najvyšší súd a neskôr aj Ústavný súd. Adam Valček,