HMG v médiách: 11.05.2017 sme.sk Žije na východe a veľmi chcela tú prácu. Odpovedala aj na to, na čo nemala

https://ekonomika.sme.sk/c/20528551/zije-na-vychode-a-velmi-chcela-tu-pracu-odpovedala-aj-na-to-na-co-nemala.html#axzz4jIxOUqmS

Na Slovensku sme si stále neosvojili princípy emancipácie a rovnosti žien.

BRATISLAVA. „Plánujete mať ešte ďalšie deti? Kedy?“ To sú otázky, ktoré vo firmách na pohovore dostáva podľa odhadov personálnych agentúr štvrtina ľudí. Rovnaké otázky dostala na východe Slovenska aj Eva Stránská. Opakovane.

V minulom roku si Eva hľadala prácu. Prihlásila sa na voľnú pozíciu v stavebnej firme v Prešove. Jej meno si nepraje zverejniť, pretože tam stále pracuje a bojí sa, že by jej vo firme spôsobovali problémy.Takto sme sa ale nedohodli.

Stránská sa na pohovore stretla len so šéfom. V prvom kole preberali jej pracovné skúsenosti. Postúpila do druhého kola, počas ktorého sa jej riaditeľ opýtal, či ešte plánuje mať deti. Pričom rovnakú otázku dostala aj na inom pohovore ešte v roku 2011.

Stránská odpovedala, že neplánuje. Má dve deti a pred nástupom do práce ukončila rodičovskú dovolenku.

„Potom sa ma pýtal, čo sa stane, keď budú moje deti choré. Povedala som mu, že to nebude žiaden problém. Pýtal sa ma na to ďalej a podrobnejšie, pretože malé deti sú často choré,“ vysvetľuje Stránská, ktorá zase zopakovala, že to nebude problém.

S partnerom sa totiž dohodli, že posledný rok, bude na rodičovskej dovolenke on a Eva pôjde do práce.Situácia sa ale tento rok zmenila. Deti začali chodiť do škôlky. S partnerom, ktorý začal už tiež chodiť do práce sa dohodli, že sa v starostlivosti o deti budú striedať.

V apríli jej trojročný syn ochorel. Mal teplotu 39 stupňov Celzia, lekárka mu predpísala antibiotiká. Stránská na druhý deň telefonovala šéfovi, že musí s dieťaťom ostať doma. Jeho reakcia ju prekvapila. Bol nahnevaný a pripomínal jej, že o týždeň má ich firma odovzdávať ponuku do súťaže.

„Snažila som sa mu vysvetliť, že sa jednoducho musím o syna postarať. Potom mi povedal, že na pohovore sme sa dohodli inak, teda že nebudem musieť ostávať s deťmi doma,“ hovorí o prekvapivej reakcii Eva. To, aby mohla pracovať z domu jej šéf ani raz nenavrhol.

Diskriminačné. To je slovo, ktorým sa dá označiť správanie Evinho šéfa. Zamestnávateľ sa totiž nemôže na pohovore ženy pýtať, kedy pôjde na materskú ani či je vydatá, respektíve či má deti a kto sa o ne v prípade choroby bude starať. Zakazuje mu to Zákonník práce. A žena na takúto otázku nemusí odpovedať.

Napriek tomu sú stále takéto otázky na pohovoroch vo firmách ešte celkom bežné. Sociologička Slovenskej akadémie vied Monika Čambáliková upozorňuje, že toto správanie veľa vypovedá o našej spoločnosti, o jej úrovni a rozvinutosti.

Na Slovensku sme si podľa nej stále neosvojili princípy emancipácie a rovnosti žien. „Tí, ktorí tieto otázky kladú, si automaticky myslia, že o rodinu a deti sa bude starať len žena,“ hovorí Čambáliková.Ženy sa boja

Zákon pritom stojí na strane Stránskej. Za to, že jej na pohovore takúto otázku šéf položil, má podľa advokátky HMG Legal Evy Lobotkovej právo od zamestnávateľa požadovať finančnú náhradu.

„Uchádzačka o zamestnanie sa môže obrátiť na súd a formou antidiskriminačnej žaloby sa môže domáhať, aby zamestnávateľ upustil od svojho konania. Ak je to možné; napravil protiprávny stav alebo poskytol primerané zadosťučinenie,“ vysvetľuje Lobotková.

Výšku odškodného zákon nedefinuje, no hovorí o pokute pre zamestnávateľa od inšpektorátu práce, ktorá môže byť až 100-tisíc eur.

Koľko žien a či vôbec nejaké sa kvôli diskriminácii obrátilo na súd, nie je možné povedať. Súdy ani ministerstvo spravodlivosti si takéto štatistiky nevedú.

"Ani z osobnej skúsenosti si nespomínam na konanie s obdobným predmetom sporu, vedené krajským súdom v Prešove, prípadne okresnými súdmi v jeho pôsobnosti," dodáva hovorkyňa krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová.

Inšpektoráty práce majú síce sťažnosti od ľudí, ktorí sa mohli stretnúť s diskrimináciou, je ich však veľmi málo. V tomto roku na základe sťažností vykonali zatiaľ dve kontroly u zamestnávateľa.

"V nich ale nebolo preukázané porušenie zásady rovnakého zaobchádzania pri prijímaní fyzickej osoby do zamestnania," informuje Jana Mochňacká z Národného inšpektorátu práce.

Vysvetľuje ďalej, že námietky vznášajú skôr ženy s vyšším vzdelaním, či ženy, ktoré sa uchádzajú o vyššiu funkciu. Podľa Mochňackej sú si ale ženy vedomé toho, že dokázať diskriminačnú otázku na pohovore bude ťažké. Rovnako ako je ťažké dokázať, že prácu nedostali práve preto, že sa priznali, že napríklad plánujú mať ďalšie deti.Výčitky kvôli deťom a práci?

Šéf stavebnej firmy už o incidente s chorým synom nehovoril. Stránská ale tvrdí, že odvtedy sa k nej správa inak ako predtým. „Keď niečo navrhnem na porade, vždy je proti, hľadá si dôvody, čo by mi vytkol,“ tvrdí. Potom ako mu oznámila, že sa musí postarať o syna, padli aj diskusie o zvýšení platu, o ktorý požiadala po roku vo firme.

„Nie som si istá, či nevyvodí aj nejaký záver, keď mi bude opäť predlžovať ročnú zmluvu,“ dodáva. Z firmy by chcela odísť, no najskôr si chce nájsť inú prácu. Či sa nebude potýkať s podobným problémom je otázne.

Keď si agentúra McRoy pred štyrmi rokmi robila na tému diskriminačných otázok na pohovore prieskum, zistila, že s otázkami o ďalších deťoch sa stretne približne štvrtina uchádzačov.

"Predpokladáme však, že tento typ otázok kladie menej firiem než v minulosti. Dôvodom je nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, a teda menej firiem bude chcieť odplašiť uchádzača tým, že by sa ho pýtal niečo, čo je v rozpore so zákonom a naznačuje diskrimináciu. Presné čísla je však ťažké povedať," hovorí Jana Mesárová z Wincott People.

Na Slovensku patria ženy po materskej dovolenky k najťažšie zamestnateľným skupinám. Problém je aj v tom, že ich firmy nechcú príliš prijímať aspoň na čiastočný úväzok. Z materiálu ministerstva práce vyplýva napríklad, že len veľmi málo zamestnávateľov u nás využíva flexibilné formy práce.

Z relevantnej skupiny zamestnaných 25- až 49-ročných s najmladším dieťaťom do šesť rokov pracuje na kratší čas celkovo 7,1 percenta žien a 1,6 percenta mužov. V západných krajinách pracuje pritom takmer polovica matiek s malými deťmi na kratší pracovný čas.

Aj preto sa snažia ženy často na pohovoroch zamestnávateľom zapáčiť a radšej odpovedia aj na otázku, na ktorú by podľa zákona ani odpovedať nemali či nemuseli.

„Nechcú na pohovore vyzerať ako niekto, kto bude šéfovi oponovať, čo by ich znevýhodnilo,“ hovorí Čambáliková, podľa ktorej by sa ale ženy mali naučiť byť asertívnejšie, sebavedomejšie a nemali by mať výčitky, že chcú aj pracovať aj mať rodinu.

Kým na pohovoroch sú osobné otázky zakázané, počas pracovného vzťahu ich už zákon výslovne nezakazuje. No ani neskôr sa zamestnávateľ nesmie správať diskriminačne.

„Zamestnávateľ je tiež povinný zabezpečiť ženám a mužom také pracovné podmienky, ktoré im umožňujú vykonávať spoločenskú funkciu pri výchove detí a pri starostlivosti o ne,“ vysvetľuje Eva Tináková z advokátskej kancelárie Maple&Fish.

V prípade, že sa zamestnávateľ správa inak, môže na neho zamestnanec podať sťažnosť.

„Zamestnávateľ je povinný na sťažnosť zamestnanca bez zbytočného odkladu odpovedať, vykonať nápravu, upustiť od takého konania a odstrániť jeho následky,“ dodáva Tináková s tým, že pracovník v takom prípade môže tiež žiadať od súdu právnu ochranu.