HMG v médiách: 29.11.2017 24hod.sk ; spectator.sme.sk Ktoré sú najväčšie právnické firmy na Slovensku?

http://www.24hod.sk/ktore-su-najvacsie-pravnicke-firmy-na-slovensku-cl551719.html

https://spectator.sme.sk/c/20065015/which-are-the-largest-law-firms-in-slovakia.html

V rebríčku desiatich najväčších advokátskych kancelárii narástlo zastúpenie
právnikov, ktorí majú celosvetové sídlo v SR.
“Vďaka finančným údajom poskytnutým spoločnosťou FinStat, podrobným informáciám od veľkých aj menších kancelárií a doplňujúcim výpočtom, sme pripravili analýzu, ktorá prináša prehľad pre slovenských aj zahraničných podnikateľov,“ povedal Ján Pallo, riaditeľ vydavateľstva The Slovak Spectator. “Pri posudzovaní veľkosti berieme do úvahy počet osôb s právnickým vzdelaním spolupracujúcich s kanceláriou v závislosti od ich praxe, tržby a zisk na partnera. Tieto kritériá sa najčastejšie používajú v zahraničí a objektívne vypovedajú o veľkosti právnických firiem.“
Na prvej pozícii sa v celkovom rebríčku umiestnila advokátska kancelária SOUKENÍK - ŠTRPKA. Zo všetkých hodnotených spoločností dosiahla v roku 2016 aj najvyšší počet právnikov. Medzi významné prípady, ktorým sa kancelária venovala v rokoch 2016-2017, patrili zastupovanie klienta v konaniach o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu vo veci uloženia pokút (8 mil. EUR); zastupovanie klienta v konaní o návrhu o neplatnosť zmluvy o prevádzke Vodnej elektrárne Gabčíkovo (120 mil. EUR); akvizícia Sberbank - komplexné poradenstvo kupujúcemu pri predložení binding bid, DD, negociácia SPA, zastupovanie pred NBS a PMÚ SR; koncentrácia Petit Press - zastupovanie pri oznámení koncentrácie na PMÚ SR z dôvodu spoločnej kontroly s druhým akcionárom; Právne poradenstvo vo veci nárokov daňovníka na úroky z omeškania za zadržiavaný nadmerný odpočet DPH.
Z údajov, ktoré poskytla pre Slovak Spectator spoločnosť FinsStat, vyplýva, že desať najväčších kancelárii dosiahlo za minulý rok medziročný 11%-ný pokles tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb (celkový sektor rástol o 1,36%). Zisk po zdanení u firiem v prvej desiatke klesol oproti roku 2015 o 28% (celý sektor zaznamenal pokles 7,64%). Vo finančných ukazovateľoch sa v prvej desiatke darilo najviac kancelárii Barger Prekop. Tej narástol zisk o 19%, tržby o 34% a aj vďaka tomu sa prepracovala prvý krát do top 10.
Medzi kanceláriami s obratom nad 1 mil. EUR dosiahli najväčší medziročný nárast v tržbách spoločnosti Four Legal (+402%) a BADUCCI Legal (+198%), zisk po zdanení najviac rástol firmám BADUCCI Legal (+482%) a Hamala Kluch Víglaský (+295%).

Najväčšie advokátske kancelárie na Slovensku
1. SOUKENÍK - ŠTRPKA
2. Ružička Csekes
3. Allen & Overy Bratislava
4. Advokátska kancelária Ecker-Kán & Partners
5. Advokátska kancelária RELEVANS
6. Havel, Holásek & Partners (from 1.1.2018; HAVEL&PARTNERS)
7. Škubla & Partneri
8. TaylorWessing e/n/w/c advokáti
9. Barger Prekop
10. White & Case

Podrobnejšie údaje prináša ročenka Investment Advisory Guide 2017/2018 vydávaná anglickými novinami The Slovak Spectator, v ktorej sú publikované výsledky analýzy aj komplexné rebríčky.
Pri pohľade na čiastkové kritériá, ktoré sa uplatňovali pri zostavení celkového poradia, dosiahla najväčšie tržby v roku 2016 zo všetkých hodnotených kancelária Allen & Overy Bratislava, v počte advokátov (celkovo 30) dominovala spoločnosť Ružička Csekes a najvyšší zisk na partnera dosiahla Advokátska kancelária Ecker-Kán & Partners. Najviac právnikov (53) pôsobilo v spoločnosti SOUKENÍK - ŠTRPKA, pričom do tohto čísla sú okrem advokátov zaradení aj koncipienti.
Pri pohľade na čisto slovenské kancelárie, ktoré majú svoje hlavné sídlo v SR a nie sú integrované do medzinárodnej skupiny (siete), je poradie nasledovné:

Najväčšie slovenské advokátske kancelárie
1. SOUKENÍK - ŠTRPKA
56
2. Advokátska kancelária Ecker-Kán & Partners
3. Ružička Csekes
4. Advokátska kancelária RELEVANS
5. Škubla & Partneri
6. Barger Prekop
7. Hamala Kluch Víglaský
8. Advokátska kancelária agner & partners
9. HMG LEGAL
10. Advokátska kancelária Paul Q

Medzi medzinárodnými kanceláriami pôsobiacimi na Slovensku sa na prvej priečke umiestnila aj v tomto roku spoločnosť Allen & Overy Bratislava. Najvýznamnejšie prípady, pri ktorých kancelária poskytovala právne služby v rokoch 2016-2017, boli: poradenstvo firme Fortune Entertainment Group pri akvizícii 100 % podielu v spoločnosti Hattrick Sports Group Limited (prevádzkovateľa siete stávkových kancelárií); poradenstvo spoločnosti Macquaire Infrastructure and Real Assets ohľadom akvizície minoritného podielu v spoločnosti EP Infrastructure; poradenstvo pre C2i, inovatívneho výrobcu karbónových komponentov pre automobily a lietadlá v súvislosti s predajom majoritného podielu ázijskemu investorovi; zastupovanie Slovenských elektrární v medzinárodnej arbitráži v súvislosti s pohľadávkou vo výške 588 mil. EUR voči Ministerstvu hospodárstva. Spoločnosť Asahi využila služby Allen & Overy pri akvizícii piatich bývalých podnikov SABMiller v strednej a východnej Európe.

Najväčšie medzinárodné advokátske kancelárie na Slovensku
1. Allen & Overy Bratislava
2. Havel, Holásek & Partners (from 1.1.2018; HAVEL&PARTNERS)
3. TaylorWessing e/n/w/c advokáti
4. PRK Partners
5. White & Case
6. PETERKA & PARTNERS
7. Kinstellar
8. Deloitte Legal
9. Dentons Europe CS LLP
10. bnt attorneys-at-law

Komplexnejšie informácie boli publikované v ročenke o podnikateľskom prostredí Investment Advisory Guide 2017/2018. Pri určovaní rebríčka podľa veľkosti boli uplatňované kritériá s nasledovnými váhami:
- priemerný počet advokátov v roku 2016 (vrátane partnerov) vykonávajúcich činnosť pre konkrétnu kanceláriu v rozsahu plného úväzku na dobu neurčitú prípadne cez exkluzívnu spoluprácu na každodennej báze (váha 36%)
- počet osôb (bez advokátov) s ukončeným právnickým vzdelaním s praxou viac ako tri roky (váha 18%)
- počet osôb (bez advokátov) s ukončeným právnickým vzdelaním s praxou menej ako tri roky (váha 6%)

- tržby v roku 2016 z predaja výrobkov a služieb (váha 25%)
- čistý zisk v roku 2016 na partnera, ktorý sa podieľa na zisku (váha 15%)
Kancelárie, ktoré sa rozhodli údaje nezverejniť, nie sú súčasťou finálnej analýzy, ale na základe prepočtov The Slovak Spectator by ich prípadné zapojenie v tomto roku nemalo žiadny vplyv na poradie na prvých pozíciach.