HMG v médiách: 06.11.2017 sme.sk, SME Trvalý pobyť možno mať aj v ubytovni

https://ekonomika.sme.sk/c/20685390/trvaly-pobyt-mozno-nahlasit-aj-na-ubytovni-otazky-a-odpovede.html

Aj keď nájomcovi nedovolíte mať vo svojom byte trvalé bydlisko, neochráni vás to pred exekútorom
Prečo majú majitelia bytov strach z trvalého pobytu nájomníkov a prečo je to nelogické? Denník SME pripravil odpovede na najčastejšie otázky.
BRATISLAVA. Až štyritisíc eur pre každého človeka, ktorý pre prácu zmení svoj trvalý pobyt, chce dávať od mája budúceho roka minister práce Ján Richter. Či získa príspevok len človek, ktorý bol predtým nezamestnaný, alebo aj ten, ktorý už prácu má a len si zmení trvalého bydlisko, nateraz Richter nespresnil.
V oboch prípadoch sa však vynárajú tie isté problémy a argumenty, ktoré sú často založené na mylných informáciach či strachu. Denník SME preto zostavil najdôležitejšie otázky, ktoré si ľudia (vrátane prenajímateľov bytov) v súvislosti so zmenou trvalého pobytu kladú.

1. Do akých nehnuteľností si môžem nahlásiť trvalý pobyt?
Miest, kde si človek podľa zákona môže nahlásiť trvalý pobyt, je veľa. V podstate môže ísť o akúkoľvek budovu, ktorá má súpisné číslo. Pritom nemusí ísť len o vlastný dom či byt. Môže ísť aj o budovu, ktorá slúži na ubytovanie alebo na rekreáciu.
Pokiaľ ide o dom či byt, ktorý človek vlastní, je nahlásenie pobytu pomerne jednoduché. Stačí mať výpis z listu vlastníctva. Komplikovanejšie to je, ak človek býva v prenajatom byte. V tom prípade potrebuje súhlas vlastníka.


2. Možno si ho nahlásiť napríklad aj na ubytovni?
Táto otázka sa týka tisícov Slovákov, ktorí chodia na týždňovky do iného mesta a chceli by si tu nahlásiť trvalý pobyt. A zákon im to dovoľuje. Potrebujú, samozrejme, povolenie od vlastníka ubytovne. Toto povolenie však nezávisí len od svojvôle vlastníka. Naopak, ak tu človek býva počas celého roka, mal by povolenie dostať.
„Zariadenie sociálnych služieb je povinné dať písomný súhlas na prihlásenie na trvalý pobyt občanom, ktorí sú v ňom celoročne umiestnení. Avšak v praxi sa na ubytovni nahlasuje prechodný pobyt,“ objasňuje Jarmila Koubeková, advokátska koncipientka z HMG LEGAL.
Pokiaľ ide o nahlásenie trvalého pobytu, za ktorý by človek dostal štedrý príspevok od štátu, ukazuje sa však jeden problém. Mnohí ľudia totiž bývajú na ubytovniach, ktoré im poskytuje ich zamestnávateľ. Do takejto ubytovne nie je vo väčšine prípadov možné nasťahovať si rodinu, čo je jedna z podmienok, ktoré spomína Richter, keď hovorí o štvortisícovej dotácii.
„Ubytovne sú určené len pre zamestnancov a nie je tam možné nahlásiť si trvalý pobyt,“ priblížila hovorkyňa bratislavskej automobilky Volkswagen Lucia Kovarovič Makayová.


3. Čo potrebujem na nahlásenie trvalého pobytu?
Nahlásenie trvalého pobytu nie je komplikované. Stačí zájsť na na ohlasovňu na úrade obce, mesta alebo v prípade Bratislavy či Košíc mestskej časti.
Človek si musí priniesť platný občiansky preukaz. Ak ide o vlastníka nehnuteľnosti, do ktorej si človek nahlasuje trvalý pobyt, tak je potrebný aj výpis z listu vlastníctva, ktorý je možné získať na katastri alebo už aj na pošte. V prípade, ak meníte trvalý pobyt po sobáši, je potrebné priniesť aj originál sobášneho listu.
Ak si človek nahlasuje pobyt do nehnuteľnosti, ktorej nie je vlastníkom (napríklad ubytovňa), potrebuje už spomínaný súhlas vlastníka a všetky údaje o ňom. Ak dáva súhlas fyzická osoba, teda obyčajný človek alebo živnostník, je potrebné meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu a adresa trvalého pobytu. Ak dáva súhlas firma, treba uviesť jej názov, identifikačné číslo a sídlo.
A potom je už len potrebné vypísať prihlasovací lístok, na ktorý okrem bežných údajov, ako je meno či dátum narodenia, človek uvedie adresu nového aj starého trvalého bydliska.
Trvalý pobyt nemá vplyv na oprávnenie exekútora vstúpiť do bytu.
Jarmila Koubeková,HMG LEGAL

4. Prečo majitelia bytov nechcú, aby si ich u nich dlhodobí prenajímatelia nahlásili trvalý pobyt?
Majitelia bytov sa tomu najčastejšie bránia zo strachu. „Dôvodom môže byť obava z návštevy exekútora v prípade, že by nájomca nebol schopný platiť svoje finančné záväzky,“ objasňuje hovorkyňa bratislavskej mestskej časti Ružinov Marianna Šebová.
To však nie je jediný dôvod. Obávať sa môžu majitelia podľa Koubekovej aj problémov s doručovaním zásielok, ako aj rušenia trvalého pobytu.

5. Môže majiteľ bytu sám zrušiť nájomníkom pobyt?
Odpoveď znie jednoznačne – môže. A môže to urobiť sám, dokonca tak, že o tom nemusí informovať ani nájomníka. Odhlásiť trvalý pobyt mu však nemôže hocikedy, keď si zmyslí, teda napríklad v čase, keď má s nájomcom ešte platnú nájomnú zmluvu.
Zrušiť trvalý pobyt môže, ak sa dohodnú na ukončení nájomnej zmluvy alebo uplynie čas nájomnej zmluvy. Mnohí majitelia bytov preto podpisujú zmluvy iba na rok.
Zrušenie trvalého pobytu sa ohlasuje tiež na ohlasovni miestneho úradu.
„Ak dôjde k takémuto zrušeniu, je potom miestom trvalého pobytu občana obec, na ktorej území bol občanovi pobyt zrušený. Ohlasovňa to oznámi občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu na 15 dní,“ hovorí Šebová.


6. Ako je to s exekútorom?
Ak má človek trvalý pobyt v prenajatom byte, môže do bytu, samozrejme, vkročiť exekútor.
Môže sa stať, že označí aj veci, ktoré patria majiteľovi bytu. Exekútor totiž pri označovaní vecí, ktoré pôjdu do dražby, vychádza z predpokladu, že všetky patria nájomníkovi. Neznamená to však automaticky, že majiteľ bytu o svoje veci príde. Naopak, v zákone existuje možnosť, ako tieto veci zo zoznamu exekútora dostať. Nazýva sa excindačná (vylučovacia) žaloba.


7. Môže exekútor vojsť aj do bytu, kde nie je trvalý pobyt?
Mnohí ľudia si myslia, že ak nájomníkovi nedovolia nahlásiť si do bytu trvalý pobyt, ochránia svoj majetok pred exekútorom. Nie je to však pravda.
„Trvalý pobyt nemá vplyv na oprávnenie exekútora vstúpiť do bytu. Naopak, má právo vynútiť si vstup do bytu za predpokladu, že sa v ňom nachádzajú veci patriace povinnému z exekúcie,“ vysvetľuje Koubeková.
 

1.JPG

Prečo majú majitelia bytov strach z trvalého pobytu nájomníkov a prečo je to nelogické? Denník SME pripravil odpovede na najčastejšie otázky.
BRATISLAVA. Až štyritisíc eur pre každého človeka, ktorý pre prácu zmení svoj trvalý pobyt, chce dávať od mája budúceho roka minister práce Ján Richter.
Či získa príspevok len človek, ktorý bol predtým nezamestnaný, alebo aj ten, ktorý už prácu má a len si zmení trvalého bydlisko, nateraz Richter nespresnil.

V oboch prípadoch sa však vynárajú tie isté problémy a argumenty, ktoré sú často založené na mylných informáciach či strachu. Denník SME preto zostavil najdôležitejšie otázky, ktoré si ľudia (vrátane prenajímateľov bytov) v súvislosti zo zmenou trvalého pobytu kladú.Do akých nehnuteľností si môžem nahlásiť trvalý pobyt?
Miest, kde si človek podľa zákona môže nahlásiť trvalý pobyt, je veľa. V podstate môže ísť o akúkoľvek budovu, ktorá má súpisné číslo. Pritom nemusí ísť len o vlastný dom či byt v bytovke. Môže ísť aj o budovu, ktorá slúži na ubytovanie alebo na rekreáciu.
Pokiaľ ide o dom či byt, ktorý človek vlastní, je nahlásenie pobytu pomerne jednoduché. Stačí mať výpis z listu vlastníctva. Komplikovanejšie to je, ak človek býva v prenajatom byte. V tom prípade potrebuje súhlas vlastníka.Možno si ho nahlásiť napríklad aj na ubytovni?
Táto otázka sa týka tisícov Slovákov, ktorí chodia na týždňovky do iného mesta a chceli by si tu nahlásiť trvalý pobyt. A zákon im to dovoľuje. Potrebujú, samozrejme, povolenie od vlastníka ubytovne. Toto povolenie však nezávisí len od svojvôle vlastníka. Naopak, ak tu človek býva počas celého roka, mal by povolenie dostať.
„Zariadenie sociálnych služieb je povinné dať písomný súhlas na prihlásenie na trvalý pobyt občanom, ktorí sú v ňom celoročne umiestnení. Avšak v praxi sa na ubytovni nahlasuje prechodný pobyt,“ objasňuje Jarmila Koubeková, advokátska koncipientka z HMG LEGAL.
Pokiaľ ide o nahlásenie trvalého pobytu, za ktorý by človek dostal štedrý príspevok od štátu, ukazuje sa však jeden problém. Mnohí ľudia totiž bývajú na ubytovniach, ktoré im poskytuje ich zamestnávateľ. Do takejto ubytovne nie je vo väčšine prípadov možné nasťahovať si rodinu, čo je jedna z podmienok, ktoré spomína Richter, keď hovorí o štvortisícovej dotácii.
„Ubytovne sú určené len pre zamestnancov a nie je tam možné nahlásiť si trvalý pobyt,“ priblížila hovorkyňa bratislavskej automobilky Volkswagen Lucia Kovarovič Makayová.Čo potrebujem na nahlásenie trvalého pobytu?
Nahlásenie trvalého pobytu nie je komplikované. Stačí zájsť na na ohlasovňu na úrade obce, mesta alebo v prípade Bratislavy či Košíc mestskej časti.
Človek si musí priniesť platný občiansky preukaz. Ak ide o vlastníka nehnuteľnosti, do ktorej si človek nahlasuje trvalý pobyt, tak je potrebný aj výpis z listu vlastníctva, ktorý je možné získať na katastri alebo už aj na pošte. V prípade, ak meníte trvalý pobyt po sobáši, je potrebné priniesť aj originál sobášneho listu.
Ak si človek nahlasuje pobyt do nehnuteľnosti, ktorej nie je vlastníkom (napríklad ubytovňa), potrebuje už spomínaný súhlas vlastníka a všetky údaje o ňom. Ak dáva súhlas fyzická osoba, teda obyčajný človek alebo živnostník, je potrebné meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu a adresa trvalého pobytu. Ak dáva súhlas firma, treba uviesť jej názov, identifikačné číslo a sídlo.
A potom je už len potrebné vypísať prihlasovací lístok, na ktorý okrem bežných údajov, ako je meno či dátum narodenia, človek uvedie adresu nového aj starého trvalého bydliska.Prečo majitelia bytov nechcú, aby si ich u nich dlhodobí prenajímatelia nahlásili trvalý pobyt?
Majitelia bytov sa tomu najčastejšie bránia zo strachu. „Dôvodom môže byť obava z návštevy exekútora v prípade, že by nájomca nebol schopný platiť svoje finančné záväzky,“ objasňuje hovorkyňa bratislavskej mestskej časti Ružinov Marianna Šebová.
To však nie je jediný dôvod. Obávať sa môžu majitelia podľa Koubekovej aj problémov s doručovaním zásielok, ako aj rušenia trvalého pobytu.Môže majiteľ bytu sám zrušiť nájomníkom pobyt?
Odpoveď znie jednoznačne – môže. A môže to urobiť sám, dokonca tak, že o tom nemusí informovať ani nájomníka. Odhlásiť trvalý pobyt mu však nemôže hocikedy, keď si zmyslí, teda napríklad v čase, keď má s nájomcom ešte platnú nájomnú zmluvu.
Zrušiť trvalý pobyt môže, ak sa dohodnú na ukončení nájomnej zmluvy alebo uplynie čas nájomnej zmluvy. Mnohí majitelia bytov preto podpisujú zmluvy iba na rok.
Zrušenie trvalého pobytu sa ohlasuje tiež na ohlasovni miestneho úradu. „Ak dôjde k takémuto zrušeniu, je potom miestom trvalého pobytu občana obec, na ktorej území bol občanovi pobyt zrušený. Ohlasovňa to oznámi občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní,“ hovorí Šebová.Ako je to s exekútorom?
Ak má človek trvalý pobyt v prenajatom byte, môže do bytu, samozrejme, vkročiť exekútor.
Môže sa stať, že označí aj veci, ktoré patria majiteľovi bytu. Exekútor totiž pri označovaní vecí, ktoré pôjdu do dražby, vychádza z predpokladu, že všetky patria nájomníkovi.
Neznamená to však automaticky, že majiteľ bytu o svoje veci príde. Naopak, v zákone existuje možnosť, ako tieto veci zo zoznamu exekútora dostať. Nazýva sa excindačná (vylučovacia) žaloba.Môže exekútor vojsť aj do bytu, kde nie je trvalý pobyt?
Mnohí ľudia si myslia, že ak nájomníkovi nedovolia nahlásiť si do bytu trvalý pobyt, ochránia svoj majetok pred exekútorom. Nie je to však pravda.
„Trvalý pobyt nemá vplyv na oprávnenie exekútora vstúpiť do bytu. Naopak, má právo vynútiť si vstup do bytu za predpokladu, že sa v ňom nachádzajú veci patriace povinnému z exekúcie,“ vysvetľuje Koubeková.