Likvidácie obchodných spoločností

Likvidácie obchodných spoločností


Kompletné zabezpečenie likvidačného procesu od vstupu do likvidácie až po výmaz spoločnosti

 

Likvidácia je zákonom upravený proces mimosúdneho vyrovnania majetkových vzťahov zanikajúcej spoločnosti, ktorý smeruje k ukončeniu podnikateľskej činnosti a zániku spoločnosti v situáciách, v ktorých spoločnosť naplnila účel svojej existencie.

Účelom likvidácie je vysporiadať majetkové vzťahy zrušenej spoločnosti a uspokojiť jej veriteľov a zo zostatku i jej majiteľov. 

HMG Recovery v danej oblasti realizuje komplexné zabezpečenie vstupu obchodnej spoločnosti do likvidácie.

V pozícií likvidátora realizujeme a zabezpečujeme celý proces likvidácie a následného výmazu spoločnosti, vrátane zabezpečenia všetkých potrebných súhlasov orgánov štátnej správy ako i ďalších súvisiacich úkonov.

Prípady v tejto oblasti riešime tak po právno-organizačnej stránke a v rámci vzájomnej synergie s HMG Finance aj po stránke ekonomickej.

V procesoch zrušenia a likvidácie spoločností HMG Recovery spolupracuje aj na vybraných dielčich činnostiach nevyhnutných k dosiahnutiu výsledku likvidácie spoločnosti, ktoré sú určené zo strany klienta.

Deje sa to najmä v prípadoch, v ktorých má záujem klient vykonávať funkciu likvidátora samostatne.


Vybrané služby v oblasti likvidácie obchodných spoločností:

  • Mimosúdne vyrovnanie majetkových vzťahov zanikajúcej spoločnosti
  • Zabezpečenie vstupu spoločnosti do likvidácie a jej výmazu

V prípade záujmu o spoluprácu alebo o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Sekretariát HMG Advisory Group
recovery@hmg.sk
Tel.: +421 257 527 700


Vybrané referencie

# 1

Likvidačné konanie spoločnosti vykonávajúcej svoju činnosť v oblasti poskytovania poradenských, konzultačných služieb so zameraním na výpočtovú techniku a software, správy podielových fondov a registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty v regióne Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava.

# 2

Likvidačné konanie spoločnosti vykonávajúcej svoju činnosť v oblasti poskytovania poradenských a konzultačných služieb, faktoringu a forfaitingu, marketingu a propagačnej činnosti v Bratislave.

# 3

Likvidačné konanie spoločnosti zameranej na organizovanie a realizovanie veľtrhov a výstav s pôsobnosťou v Hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava.

# 4

Likvidačné konanie spoločnosti vykonávajúcej svoju činnosť v oblasti poskytovania poradenských, konzultačných a organizačných služieb v regióne Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava.

# 5

Likvidačné konanie spoločnosti vykonávajúcej svoju činnosť v oblasti predaja vzduchotechniky a klimatizácii v regióne Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava.