Korporátna agenda

Korporátna agenda


Zakladanie a likvidácia obchodných spoločností a poradenstvo pri plnení ich zákonných povinností

 

HMG Company Services v rámci korporátnej agendy poskytuje klientom služby pri zakladaní, zmenách a zrušení obchodných spoločností (s likvidáciou, ako aj bez likvidácie) a pri plnení právnych povinností vyplývajúcich zo zákona.

Ponúkame kompletný právny servis, doplnený o ďalšie služby, ako napr. nastavovanie vnútorných vzťahov v rámci firmy, poskytovanie adresy pre zriadenie sídla obchodných spoločností, priestory pre rokovanie, zabezpečenie preberania poštových zásielok a súvisiace služby. 

Pri zakladaní obchodných spoločností je našim cieľom klientov čo najviac odbremeniť. Po dodaní potrebných dokumentov a splnomocnení pre zastupovanie v úradných záležitostiach zariadime, aby si klienti mohli v čo najkratšom čase vyzdvihnúť dokumentáciu k spoločnosti pripravenej na plnohodnotné fungovanie.


Vybrané služby v oblasti korporátnej agendy:

  • Nastavovanie zmluvných vzťahov v rámci firmy
  • Zmena základného imania a vedúcich predstaviteľov
  • Schvaľovanie účtovných závierok
  • Vedenie valných zhromaždení
  • Poradenstvo pri voľbe najvhodnejšej formy likvidácie spoločnosti

V prípade záujmu o spoluprácu alebo o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Sekretariát HMG Advisory Group
hmg@hmg.sk
Tel.: +421 257 527 700


Referencie

# 1

 

V priebehu roka 2013 realizovala HMG Company Services právne služby pre 223 rôznych klientov, od prípravy ready-made spoločností, založenia nových spoločností, vybavovania úradných povolení a licencií na podnikanie, korporátnych zmien v spoločnostiach a celý rad ďalších právnych úkonov.