Ak máte záujem využiť niektoré z ponúkaných služieb alebo potrebujete zodpovedať ďalšie otázky, obráťte sa na:

 

Kancelária HMG Advisory Group

Červeňova 14
811 03 Bratislava

Tel.: +421 257 527 700
Fax: +421 257 527 777
hmg@hmg.sk

 
 

HMG Legal

HMG Legal, s.r.o.
Červeňova 14
811 03 Bratislava

IČO: 35 885 459
IČ DPH: SK 202 182 7764

Pobočky HMG Legal

HMG Legal, s.r.o.  Pobočka Košice
Alžbetina 41
040 01 Košice

Tel.: +421 556 251 078
hmg@hmg.sk


HMG Recovery

HMG Finance

HMG Recovery, k.s.
Červeňova 14
811 03 Bratislava 

IČO: 46 333 908
IČ DPH: SK 202 333 2905

Tel.: +421 257 527 700
Fax: +421 257 527 777
recovery@hmg.sk 

HMG Finance Slovakia, s.r.o.
Nobelova 6
831 02 Bratislava

IČO: 46 390 740
IČ DPH: SK 282 001 6573
hmg@hmg.sk

HMG Company Services, s.r.o.
Červeňova 14
811 03 Bratislava

IČO: 36 767 662
IČ DPH: SK 202 237 5839
hmg@hmg.sk


Správcovské kancelárie HMG Recovery

Bratislava

JUDr. Adrián Žák – komplementár spoločnosti

Červeňova 14
811 03 Bratislava

Tel.: +421 257 527 700
Fax: +421 257 527 777
azak@hmg.sk

Prešov

JUDr. Rastislav Hudák – komplementár spoločnosti

Strojnícka 13
080 01 Prešov

Tel.: +421 905 784 189
rhudak@hmg.sk

Žilina

Mgr. Gustáv Palider, BSBA – komplementár spoločnosti

Sládkovičova 6
010 01 Žilina

Tel.: +421 257 527 700
Fax: +421 417 003 127
recovery@hmg.sk

Košice

JUDr. Tomáš Štefko – komplementár spoločnosti

Alžbetina 41
040 01 Košice

Tel.: +421 556 251 078 tstefko@hmg.sk