Úspech našej spoločnosti súvisí s úspechom a kvalitou každého jednotlivca, ktorý je súčasťou tímu.

 
kaboompics_Cup of coffee & MacBook laptop, glasses on table in cafe.jpg

HMG ADVISORY GROUP disponuje kvalitným tímom špecializovaných odborníkov, ktorý pozostáva z renomovaných a skúsených advokátov, ktorých dopĺňajú ďalší odborníci, právnici, koncipienti, spolupracujúci akademickí pracovníci ako aj podporný personál.

Naša advokátska kancelária ponúka pracovné príležitosti pre záujemcov, ktorí hľadajú priestor na realizáciu získaných vedomostí a skúseností a zároveň pre záujemcov, ktorí chcú napredovať a majú ambíciu stať sa súčasťou dynamického prostredia renomovanej advokátskej kancelárie.


Ak máte záujem stať sa súčasťou tímu HMG ADVISORY GROUP , môžete poslať svoju životopis na adresu zkollarikova@hmg.sk spolu s motivačným listom a súhlasom so spracovaním Vašich osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.