Implementácia a administrácia procesov

Implementácia a administrácia procesov


Zefektívňovanie riadenia financií

 

V posledných rokoch, najmä vďaka interným systémom finančného riadenia implementovaných v nadnárodných spoločnostiach pôsobiacich na Slovensku, k nám prenikajú moderné spôsoby riadenia finančných procesov.

Náš tím má niekoľkoročné skúsenosti s implementáciou takýchto moderných spôsobov finančného riadenia a táto aktivita je pevnou súčasťou portfólia služieb HMG Finance. 

Klientom pomáhame s implementáciou sústavy interných procedúr, ktoré pomôžu zefektívniť riadenie financií, eliminovať finančné riziká, a tým umožnia pevne uchopiť riadenie finančných aktivít do vlastných rúk.


Služby v oblasti riadenia financií

V prípade záujmu o spoluprácu alebo o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Sekretariát HMG Advisory Group
hmg@hmg.sk
Tel.: +421 257 527 700