HMG Legal sa špecializuje na poradenstvo v oblasti obchodného práva. Klientov zastupujeme pri realizovaní obchodných zámerov a právnom zabezpečovaní ich záujmov v nasledovných oblastiach obchodného práva: