Európske právo

Európske právo


Zastupovanie klientov pôsobiacich na európskom trhu v oblasti obchodného práva

 

HMG Legal zastupuje klientov v sporovej a nesporovej agende obchodných a pracovnoprávnych vzťahov so zahraničnými subjektmi.

Okrem medzinárodného práva obchodného zamerania sa venujeme aj ústavnému a protimonopolnému právu, a tiež právnym úpravám v sektore potravinárstva.


Vybrané právne služby v oblasti európskeho práva:

  • Sporová a nesporová agenda obchodných vzťahov so zahraničnými subjektmi
  • Poradenstvo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov v rámci EÚ

V prípade záujmu o spoluprácu alebo o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Sekretariát HMG Advisory Group
hmg@hmg.sk
Tel.: +421 257 527 700