Dražby

Dražby


Komplexný právny servis v oblasti dobrovoľných dražieb

 

V oblasti dobrovoľných dražieb HMG Legal poskytuje klientom kompletný právny servis dražobníkom, navrhovateľom dražby (záložného veriteľa) či vydražiteľom. 

Pre klientov v jednotlivých štádiách dobrovoľnej dražby pripravujeme všetky potrebné podklady, a vypracovávame kompletnú zmluvnú dokumentáciu, v záujme rýchleho a efektívneho predaja založených vecí.

V rámci dobrovoľných dražieb HMG Legal dlhodobo spolupracuje s viacerými významnými bankovými inštitúciami, znaleckými organizáciami a najväčšími dražobnými spoločnosťami. 

V štádiu pred samotným konaním dobrovoľnej dražby vypracujeme precíznu analýzu právnych rizík a zodpovednostných vzťahov a odporučíme klientovi najefektívnejší postup pri realizácii uhradzovacej funkcie záložného práva.

Po výbere dražobnej spoločnosti pripravíme v súčinnosti s dražobníkom kompletnú zmluvnú dokumentáciu a následne aktívne komunikujeme so všetkými účastníkmi dražby v snahe zabezpečenia plynulosti a transparentnosti priebehu dražby. 

Klientov zastupujeme aj v súdnych sporoch, ktoré vznikli v súvislosti s vyššie uvedenými procesmi.


Vybrané právne služby v oblasti dražieb:

  • Príprava podkladov a zmluvnej dokumentácie pri predaji založených vecí v dobrovoľnej dražbe
  • Analýza právnych rizík a zodpovednostných vzťahov 
  • Príprava zmluvnej dokumentácie s dražobnými spoločnosťami
  • Zastupovanie v súdnych sporoch v súvislosti s dražbami

V prípade záujmu o spoluprácu alebo o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Sekretariát HMG Advisory Group
hmg@hmg.sk
Tel.: +421 257 527 700


Vybrané referencie

# 1

Medzi dlhodobých klientov HMG Legal patria najväčšie dražobné spoločnosti s celoslovenskou územnou pôsobnosťou ako aj významné bankové a finančné inštitúcie, ktoré sú z väčšej časti najčastejšími záložnými veriteľmi.