Dane, mzdy a personalistika

Dane, mzdy a personalistika


Starostlivosť o napĺňanie daňových povinností, mzdovú politiku a personalistiku

 

Oblasť daní a poplatkov je úzko naviazaná na oblasť účtovníctva. Tím HMG Finance, ktorý je zodpovedný za vedenie účtovníctva, rieši súbežne aj agendu spojenú so všetkými súvisiacimi daňami a poplatkami.

V prípade potreby konzultácií s daňovým poradcom, riešime danú situáciu v spolupráci s partnerským subjektom.

Samostatne a v plnom rozsahu vieme pre klienta zabezpečiť aj služby spojené so mzdami a manažmentom ľudských zdrojov.


Vybrané služby v oblasti daní, miezd a personalistiky:

  • Správa daní a poplatkov
  • Spolupráca s poisťovňami a úradom práce
  • Agenda súvisiaca s prijímaním a odchodom zamestnancov

V prípade záujmu o spoluprácu alebo o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Sekretariát HMG Advisory Group
hmg@hmg.sk
Tel.: +421 257 527 700