Controlling, reporting a finančné plánovanie

Controlling, reporting a finančné plánovanie


Poskytujeme dáta pre rozhodovanie o chode podniku

 

Manažérom a vedúcim predstaviteľom podnikov HMG Finance  vďaka controllingu pomáha získavať informácie potrebné pre riadenie firmy.

Ponúkame možnosť reportovania výsledkov v akýchkoľvek časových frekvenciách – mesačne, kvartálne, ročne alebo aj ad hoc.

Dokážeme samostatne a v plnom rozsahu komunikovať s materskými spoločnosťami, prevziať a implementovať ich interné predpisy a smernice pre oblasť účtovníctva, reportingu a vnútornej kontroly.

Samozrejmosťou je práca v prostredí medzinárodných účtovných štandardov IFRS a US GAAP.

 Finančné plánovanie bezprostredne súvisí so službami reportingu. Klientom ponúkame možnosť tvorby ročných rozpočtov, priebežných predpovedí, viacročných strategických plánov resp. akýchkoľvek finančných plánov podľa požiadaviek.

Outsourcovaním služieb controllingu, reportingu a finančného plánovania dokážeme významne pomôcť klientovmu controllerovi či finančnému manažérovi a v prípade potreby tieto pozície aj plnohodnotne zastúpiť.


Služby v oblasti controllingu, reportingu a finančného plánovania

  • Reportovanie výsledkov
  • Poradenstvo pri preberaní vnútornýc smerníc a predpisov materských firiem
  • Tvorba rozpočtov, predpovedí a strategických plánov
  • Outsourcing controllingu, reportingu a finančného plánovania 

V prípade záujmu o spoluprácu alebo o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Sekretariát HMG Advisory Group
hmg@hmg.sk
Tel.: +421 257 527 700