Cenné papiere

Cenné papiere


Právna agenda spojená s nákupom, predajom a emisiami cenných papierov

 

HMG Legal poskytuje právnu pomoc v súvislosti s emisiami korporátnych dlhopisov a akcií a prevodmi cenných papierov.

Zastupujeme klientov pri komunikácii a konaniach pred Centrálnym depozitárom cenných papierov, Národbnou bankou Slovenska ako orgánom dohľadu nad kapitálovým trhom.

Zastupuje klientov v prípade rozhodnutia o skončení obchodovania s cennými papiermi na burze cenných papierov, ako aj v prípade ponúk na prevzatie spoločnosti (dobrovoľných alebo povinných), uskutočňovaných podľa príslušných ustanovení zákona o cenných papierov.


Vybrané právne služby v oblasti cenných papierov

  • Poradenstvo pri emisiách korporátnych dlhopisov a akcií
  • Zastupovanie v konaniach pred CDCP
  • Poradenstvo pri odchode z burzy
  • Poradenstvo pri povinných ponukách a squeeze outoch

V prípade záujmu o spoluprácu alebo o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Sekretariát HMG Advisory Group
hmg@hmg.sk
Tel.: +421 257 527 700


Vybrané referencie

# 1

Komplexný právny servis pri premene zaknihovaných akcií emitenta na listinné a ich následnej distribúcie medzi akcionárov. 

Emitent je spoločnosť z oblasti strojárenstva, ktorej akcie boli pôvodne obchodované na burze cenných papierov, s veľkým počtom drobných akcionárov (cca 400 tisíc kusov akcií). Objem transakcie predstavoval približne 1,2 miliónov eur.