Bankové právo

Bankové právo


Právne poradenstvo pri bankovom financovaní z pohľadu finančných inštitúcií, ako aj ich klientov

 

HMG Legal poskytuje právny servis pri vypracovaní úverovej a zabezpečovacej dokumentácie na strane bánk. 

V rámci našich služieb dokážeme pokryť všetky typy financovania, ktoré banky poskytujú. 

Ide zväčša o akvizičné financovanie, financovanie nehnuteľností alebo syndikované úvery. Pomáhame aj pri voľbe najvhodnejšej formy právneho zabezpečenia transakcií. 

Na strane dlžníkov finančných inštitúcii spolupracujeme pri revízií úverových zmlúv alebo pri pripomienkovaní návrhov ich veriteľov.

Klientom radíme pri poskytovaní nových úverov, ako aj pri reštrukturalizácii existujúcich úverov, ktoré dlžníci nie sú schopní splácať.


Vybrané právne služby v oblasti bankového práva

  • Poradenstvo pri vypracovaní úverovej dokumentácie
  • Revízia úverových zmlúv a pripomienkovanie návrhov veriteľov
  • Poradenstvo pri poskytovaní nových úverov
  • Reštrukturalizácia existujúcich úverov

V prípade záujmu o spoluprácu alebo o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Sekretariát HMG Advisory Group
hmg@hmg.sk
Tel.: +421 257 527 700


Vybrané referencie

# 1

Neformálna reštrukturalizácia úverov klienta poprednej slovenskej spoločnosti podnikajúcej v oblasti stavebníctva  v hodnote 100 miliónov eur.

# 2

Zastupovanie klienta pri aranžovaní prolongácie syndikovaného úveru a zmene v rámci syndikátu bánk poskytujúcich úver. Výška úveru predstavovala 24 miliónov eur.