Akvizície a fúzie

Akvizície a fúzie


Zabezpečujeme vstup slovenských a zahraničných investorov do obchodných spoločností.

 

HMG Legal poskytuje klientom komplexné právne a projektové poradenstvo pri transakciách spojených s majetkovým vstupom do spoločností a ich zlučovaním.

Klientov sprevádzame od fázy právneho a finančného auditu, cez prípravu potrebnej dokumentácie až po podpísanie zmluvnej dokumentácie.

Kvalitný právny poradca vie výrazne zasiahnuť do podmienok, za ktorých nadobudne investor obchodný podiel alebo akcie spoločnosti.

Dokáže ovplyvniť cenu transakcie a zaručí kvalitu výstupov, ktoré investorom poslúžia ako podklad pre rozhodovanie o budúcnosti obchodnej spoločnosti.


Vybrané služby v oblasti spájania a preberania firiem

  • Právne a projektové poradenstvo
  • Právny a finančný audit, príprava dokumentácie

V prípade záujmu o spoluprácu alebo o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Sekretariát HMG Advisory Group
hmg@hmg.sk
Tel.: +421 257 527 700


Vybrané referencie

# 1

Komplexný právny servis pri akvizíciách drobných laboratórií poskytujúcich zdravotnícku laboratórnu diagnostiku jednou z popredných spoločností v tejto oblasti. Objem transakcie predstavoval 4,6 miliónov eur.

# 2

HMG Legal sa zúčastnilo procesu akvizície najväčšej slovenskej spoločnosti schvaľujúcej transakcie platobnou kartou významnou nórskou telekomunikačnou spoločnosťou prostredníctvom zvýšenia akciového kapitálu vrátane vysporiadania právnych vzťahov s akcionármi (slovenskými bankami).

V tomto procese HMG Legal zastupovala uvedenú nórsku spoločnosť. Celkový objem investícií uskutočnených nórskou spoločnosťou predstavoval vtedajších 200 miliónov Sk. Súčasťou transakcie bolo vykonanie due diligence (hĺbkového auditu), navrhnutie právneho mechanizmu a uskutočnenie majetkového vkladu.